نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقشمایه های جانوری در قالی ترکمن

دوره 03، چهارم، تابستان 1393، صفحه 39-50

10.22075/aaj.2014.378

فرانک کبیری؛ پریسا امیرحاجلو