نویسنده = زینب مرادیان قوجه بگلو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی و ساختارشناسی تزیینات در خالصی در موزه آستان قدس رضوی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 19-36

10.22075/aaj.2021.5684

مهدی محمدزاده؛ زینب مرادیان قوجه بگلو