نمایه نویسندگان

آ

 • آرمان، احسان خوانش آیینی-اساطیری بازنمایی گرفت وگیردر تخت جمشید و کلیله و دمنه بایسنقری [دوره 3، پنجم، 1393، صفحه 35-44]

ا

 • اتحادمحکم، سحر مطالعۀ نشانه شناختی نقوش قاجاری سربینه حمام وکیل شیرازبا تکیه بر الگوی سه گانۀ پیرس [دوره 3، پنجم، 1393، صفحه 23-34]
 • احمدی، حسین شناسایی تانن های گیاهی در چرم های تاریخی به روش طیف سنجی FTIR-ATR و آزمون نقطه ای (مطالعه موردی یک مشک چرمی مکشوفه از قلعه کوه قاین) [دوره 3، چهارم، 1393، صفحه 51-58]
 • اخوانی، سعید بررسی تأثیر آموزه های بینامتنیت بر تحلیل هنرهای کاربردی(مطالعه موردی نقوش تزیینی سفال های نیشابور) [دوره 4، هفتم، 1394، صفحه 33-45]
 • افهمی، طلیعه رشد کیفی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی(نمونه موردی خیابان احمد آباد مشهد) [دوره 4، هفتم، 1394، صفحه 5-14]
 • اکبری، عباس بررسی تکنیک لعاب پاشیده درسفالینه های ایران و چین [دوره 3، چهارم، 1393، صفحه 5-14]
 • اکبری، عباس نقش و جایگاه قالی در زبان های جدید هنری [دوره 4، ششم، 1394، صفحه 45-55]
 • امیرحاجلو، پریسا بررسی نقشمایه های جانوری در قالی ترکمن [دوره 3، چهارم، 1393، صفحه 39-50]
 • امین الرعایا، مریم سیر کاربرد اسلیمی در مکتب اصفهان براساس مطالعه تطبیقی نمونه هایی از کاخ عالی قاپو، چهل ستون و هشت بهشت [دوره 3، پنجم، 1393، صفحه 15-22]
 • امین الرعایا، مریم سیر کاربرد اسلیمی در مکتب اصفهان براساس مطالعه تطبیقی نمونه هایی از کاخ عالی قاپو، چهل ستون و هشت بهشت [دوره 4، ششم، 1394، صفحه 15-21]
 • امین پور، بابک بررسی عملکردی سازة آبیِ چغازنبیل [دوره 3، چهارم، 1393، صفحه 15-24]

پ

 • پیربابای، محمدتقی سیر کاربرد اسلیمی در مکتب اصفهان براساس مطالعه تطبیقی نمونه هایی از کاخ عالی قاپو، چهل ستون و هشت بهشت [دوره 3، پنجم، 1393، صفحه 15-22]
 • پیربابای، محمدتقی سیر کاربرد اسلیمی در مکتب اصفهان براساس مطالعه تطبیقی نمونه هایی از کاخ عالی قاپو، چهل ستون و هشت بهشت [دوره 4، ششم، 1394، صفحه 15-21]
 • پرتانی، صادق بررسی عملکردی سازة آبیِ چغازنبیل [دوره 3، چهارم، 1393، صفحه 15-24]
 • پورمند، حسنعلی طرح‌مایه در معماری: یک ضرورت در فرایند طراحی و چالش‌های آموزش آن در دانشکده‌های معماری [دوره 3، چهارم، 1393، صفحه 73-80]
 • پورمند، حسنعلی تمثیل در عرفان اسلامی(و تأثیر آن در نگارۀ سلامان و ابسال هفت‌اورنگ جامی) [دوره 5، هشتم، 1395، صفحه 5-14]

ت

 • توفیقی، پیوند بررسی تطبیقی طرح و رنگ در طناب های (مالبندهای) عشایری ایل های بختیاری و قشقایی [دوره 3، پنجم، 1393، صفحه 45-57]

ج

ح

 • حاج حسنی، اعظم مطالعه تطبیقی تقابل خیر و شر در نگاره های"خاوران نامه" و "شاهنامه"(با رویکرد نقد کهن الگویی) [دوره 3، پنجم، 1393، صفحه 21-34]
 • حیدری، وحید بررسی عملکردی سازة آبیِ چغازنبیل [دوره 3، چهارم، 1393، صفحه 15-24]
 • حکیم جوادی، مرضیه تمثیل در عرفان اسلامی(و تأثیر آن در نگارۀ سلامان و ابسال هفت‌اورنگ جامی) [دوره 5، هشتم، 1395، صفحه 5-14]

ذ

 • ذاکرین، میترا خوانش آیینی-اساطیری بازنمایی گرفت وگیردر تخت جمشید و کلیله و دمنه بایسنقری [دوره 3، پنجم، 1393، صفحه 35-44]

ر

 • رحمانی، نجیبه بررسی تاثیر گرافیک محیطی بر افزایش توسعه ی گردشگری شهری [دوره 4، هفتم، 1394، صفحه 55-66]
 • رمضان زاده، حبیب الله حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن [دوره 4، ششم، 1394، صفحه 55-62]
 • رنگچیان، علی سکوت، سکون و حرکت در میدان مشق [دوره 3، چهارم، 1393، صفحه 59-71]

ز

 • زواری، مبینا نقش و جایگاه قالی در زبان های جدید هنری [دوره 4، ششم، 1394، صفحه 45-55]

س

 • سودایی، بیتا شمایل‌نگاری تصاویر نسخ خطی مکتب بغداد نمونه مطالعاتی ورقه و گلشاه [دوره 4، هفتم، 1394، صفحه 15-22]

ش

 • شادرخ، سارا بررسی تاثیر گرافیک محیطی بر افزایش توسعه ی گردشگری شهری [دوره 4، هفتم، 1394، صفحه 55-66]
 • شجاع نوری، نیکو بررسی رابطه گردشگری و صنایع دستی در استان کردستان [دوره 3، پنجم، 1393، صفحه 67-78]
 • شرقی، علی بررسی نقش امنیت در سرزندگی و حیات شبانه فضاهای عمومی شهری(نمونه موردی: خیابان امام مرند حد فاصل خیابان شهید رنجبری و خیابان هفت تیر ) [دوره 5، هشتم، 1395، صفحه 15-26]

ص

 • صفورا، محمدعلی بررسی و تحلیل بازار تولید هنر – صنعت انیمیشن در ایران و موانع توسعه آن (براساس مدل سوات) [دوره 4، هفتم، 1394، صفحه 23-33]

ط

 • طوبایی، زهرا بررسی تطابق صوت و تصویر در نقالی و نقاشی قهوه خانه ای [دوره 3، پنجم، 1393، صفحه 5-12]

ع

 • عرب، زهرا بررسی و مطالعه تاثیر هنر-صنعت گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران و کشورهای DCEO در سال های 2010 تا 2013 [دوره 3، پنجم، 1393، صفحه 59-67]
 • عرب، زهرا بررسی و تحلیل بازار تولید هنر – صنعت انیمیشن در ایران و موانع توسعه آن (براساس مدل سوات) [دوره 4، هفتم، 1394، صفحه 23-33]
 • علیمردانی، مسعود اجرای هنرهای عمومی در پیاده راه های ساحلی، بستری جهت ارتقا کیفیات بصری و زیباشناختی نمونه موردی: پیاده راه های ساحلی شهری در بندر بوشهر [دوره 4، ششم، 1394، صفحه 5-14]
 • علیمردانی، مسعود رشد کیفی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی(نمونه موردی خیابان احمد آباد مشهد) [دوره 4، هفتم، 1394، صفحه 5-14]
 • علیمردانی، مسعود بررسی نقش امنیت در سرزندگی و حیات شبانه فضاهای عمومی شهری(نمونه موردی: خیابان امام مرند حد فاصل خیابان شهید رنجبری و خیابان هفت تیر ) [دوره 5، هشتم، 1395، صفحه 15-26]
 • علوی طبری، هدا اهداف و عوامل موثر در نورپردازی منظر شهری [دوره 5، هشتم، 1395، صفحه 59-71]

ف

 • فاطمی، فریماه بررسی تاثیر بیان طنز در تبلیغات تجاری [دوره 4، ششم، 1394، صفحه 35-45]
 • فربود، فریناز کارکرد و ویژگی های تزیینی تابش بندهای پارچه ای بناهای عصر قاجار( مطالعه موردی: بناهای دولتی تهران) [دوره 5، هشتم، 1395، صفحه 27-37]
 • فرخ فر، فرزانه کاربرد نسخه‌شناسی در تبیین میزان وابستگی کتاب‌آرایی عثمانی به هنر و ادب ایرانی [دوره 5، هشتم، 1395، صفحه 37-50]
 • فرید، امیر مقایسه شکلی عبارت "بسم الله الرحمن الرحیم" در کتیبه های کوفی گچبری ایران (با تاکید به دوره های سلجوقی و ایلخانی) [دوره 3، چهارم، 1393، صفحه 25-38]

ق

 • قائمی منش، فائزه نشانه شناسی تصویری نقش مار در آثار احمد نادعلیان بر اساس دیدگاه پیرس [دوره 5، هشتم، 1395، صفحه 51-58]

ک

 • کامیار، مریم بررسی تطابق صوت و تصویر در نقالی و نقاشی قهوه خانه ای [دوره 3، پنجم، 1393، صفحه 5-12]
 • کبیری، فرانک بررسی نقشمایه های جانوری در قالی ترکمن [دوره 3، چهارم، 1393، صفحه 39-50]
 • کشتکار، مهدیه خوانش نشانه شناسانه نقوش جام های مارلیک (نمونه موردی: جام گاو بالدار و جام افسانه زندگی) [دوره 4، هفتم، 1394، صفحه 45-54]
 • کوچکزایی، علیرضا شناسایی تانن های گیاهی در چرم های تاریخی به روش طیف سنجی FTIR-ATR و آزمون نقطه ای (مطالعه موردی یک مشک چرمی مکشوفه از قلعه کوه قاین) [دوره 3، چهارم، 1393، صفحه 51-58]

م

 • محمدی آچاچلویی، محسن شناسایی تانن های گیاهی در چرم های تاریخی به روش طیف سنجی FTIR-ATR و آزمون نقطه ای (مطالعه موردی یک مشک چرمی مکشوفه از قلعه کوه قاین) [دوره 3، چهارم، 1393، صفحه 51-58]
 • محمّد مولائی، علی حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن [دوره 4، ششم، 1394، صفحه 55-62]
 • محمودی، حمید اجرای هنرهای عمومی در پیاده راه های ساحلی، بستری جهت ارتقا کیفیات بصری و زیباشناختی نمونه موردی: پیاده راه های ساحلی شهری در بندر بوشهر [دوره 4، ششم، 1394، صفحه 5-14]
 • محمودی، فتانه مطالعه تطبیقی تقابل خیر و شر در نگاره های"خاوران نامه" و "شاهنامه"(با رویکرد نقد کهن الگویی) [دوره 3، پنجم، 1393، صفحه 21-34]
 • محمودی، فتانه بررسی تأثیر آموزه های بینامتنیت بر تحلیل هنرهای کاربردی(مطالعه موردی نقوش تزیینی سفال های نیشابور) [دوره 4، هفتم، 1394، صفحه 33-45]
 • میرزاابوالقاسمی، محمدصادق تحول شکل در مهرهای متأخر اسلامی [دوره 3، پنجم، 1393، صفحه 13-20]
 • معقولی، نادیا خوانش نشانه شناسانه نقوش جام های مارلیک (نمونه موردی: جام گاو بالدار و جام افسانه زندگی) [دوره 4، هفتم، 1394، صفحه 45-54]
 • مقدادیان، هومان بررسی عملکردی سازة آبیِ چغازنبیل [دوره 3، چهارم، 1393، صفحه 15-24]
 • مهدی نژاد، جمال الدین رشد کیفی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی(نمونه موردی خیابان احمد آباد مشهد) [دوره 4، هفتم، 1394، صفحه 5-14]
 • مهدنشین، نیره بررسی نقش امنیت در سرزندگی و حیات شبانه فضاهای عمومی شهری(نمونه موردی: خیابان امام مرند حد فاصل خیابان شهید رنجبری و خیابان هفت تیر ) [دوره 5، هشتم، 1395، صفحه 15-26]
 • مولائی، علیرضا حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن [دوره 4، ششم، 1394، صفحه 55-62]

ه

 • هادیان، محمد طرح‌مایه در معماری: یک ضرورت در فرایند طراحی و چالش‌های آموزش آن در دانشکده‌های معماری [دوره 3، چهارم، 1393، صفحه 73-80]
 • هژبری، احسان بررسی تکنیک لعاب پاشیده درسفالینه های ایران و چین [دوره 3، چهارم، 1393، صفحه 5-14]