بررسی تاثیر بیان طنز در تبلیغات تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران

چکیده

طراحان گرافیک همواره با اتکا بر تاثیر بصری، در صدد جلب توجه مخاطبین و ایجاد تاثیر ماندگار در ذهن آنها می باشند و در راه رسیدن به این اهداف از شیوه های گوناگون به ویژه در حوزه تبلیغات استفاده می نمایند که طنز یکی از سبک ها به عنوان یکی از زیر مجموعه های سبک سوررئالیسم از آن جمله است. در طول پژوهش سعی بر آن است با تکیه بر نظریات فلاسفه و نظریه پردازان این حوزه، بر تاثیرگذاری تصاویر طنزگونه در ذهن و ضمیر ناخودآگاه، این مساله ثابت شود که تصاویر طنز گونه ارتباطی نزدیک با مخاطب برقرار کرده و در او کشش لازم را ایجاد می نماید؛ که این خود سبب بروز احساسات بیننده و در نهایت جلب نظر او به پیام می شود. طنز با داشتن خصوصیاتی نظیر خنده آور، نشاط آور بودن، سبب آزاد شدن انرژی نهفته و ایجاد لذت و آرامش در مخاطب شده و حس مشترکی را در مخاطب به وجود می آورد و با خصوصیاتی نظیر ایجاد حس تفوق، تغییر واقعیت و آشنایی زدایی سبب توجه مخاطب به تبلیغ مورد نظر خواهدشد. هنرمند با ارائه بیان طنز با شیوه های کنایه، تناقض، مبالغه، جابه جایی، استعاره و شخصیت بخشی،  موجب جلب توجه و احساس خرسندی در مخاطب می شود.
پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی، به بررسی خصوصیات طنز و روش های ارائه آن در تبلیغات می پردازد و با تنظیم پرسش نامه میزان محبوبیت و موفقیت این گونه تبلیغات را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد.
 
 
 
 
واژه های کلیدی:
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Irony in Advertising

نویسنده [English]

  • Farimah Fatemi
M.A. Student, Art Research, Faculty of Arts, Alzahra University
چکیده [English]

raphic designers always insist on using the visual impacts in order to attract attention and create a lasting impression on the minds of their audience.So to pursuit  these aims, various methods are used, especially in the field of advertising that irony is one of the subsets of styles including surrealism. This study study, is relying on the ideas of philosophers and theorists in this field, about the effectiveness of humor images in the mind and the unconscious. It is proved and established that there is close relationship with the audience and ironic Pictures in to make the necessary traction, which in turn leads to the feelings that finally attracts the attention of the viewer and they get the message.  With features such as humor funny, exhilarating being released latent energy and create fun and relaxation in the audience and the audience creates common sense.
With features such as creating a sense of superiority, the fact familiarize the audience of the advertisement. the artist uses irony expressed by paradox, hyperbole, displacement, metaphor and personification, attention and happy to be in the audience. This type of advertising has changed the attitude and created positive emotions Not only in the audience's interest to promote the But also in the interest for the product or services for their severity.
This study is, using descriptive and analytical methods and practices for library and field data collection. To provide characterization of irony and techniques used to present this concept in advertising, the popularity and success of such advertising and a questionnaire is used to investigate the case.
Ironic advertisings connect more with the audience but its usefulness is related to how directly is the  message converted and also how the audience trust Positive Publicity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surrealism
  • irony
  • Commercial Advertisements
  • Humor Advertisements