خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار (دوره جدید): خرداد 1400

تناوب انتشار: فصلنامه

تعداد دوره: 5

تعداد شماره: 8

تعداد مقاله ها: 48

درصد پذیرش: %40

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 150

تعداد مشاهده مقاله ها: 39,368

میانگین مشاهده هر مقاله: 1009.44

تعداد دانلود مقاله ها: 133,207

میانگین دانلود هر مقاله: 3415.56

تعداد نویسندگان: 72

تعداد داوران: 96

تعداد پایگاه های نمایه شده: 5

نشریه هنرهای کاربردی فصلنامه علمی به زبان فارسی است که توسط دانشگاه سمنان، با برخورداری از همکاری اعضاء هیات دبیران از دانشگاه های سرآمد کشور به صورت تمام متن منتشر می شود. این فصلنامه نخستین نشریه در گروه هنر است که با هدف انتشار دستاوردهای پژوهشی در زمینه‌های کاربردی و عملی هنر از سال 1391 شکل گرفته است. در پی انتشار دوره جدید نشریه در سال 1400، فصلنامه هنرهای کاربردی در حوزه‌های کاربردی و تخصصی هنر (زمینه‌های مورد نظر در بخش محورهای نشریه) اقدام به انتشار مقاله می کند. هدف فصلنامه هنرهای کاربردی توسعه دانش عملیاتی، انتشار دستاوردهای علمی-پژوهشی جهت ارتقای سطح کیفی بنیان‌های علم در حوزه هنر، رفع نیازهای پژوهشی در شاخه‌های هنر و حوزه های وابسته به آن، معرفی توانمندی‌های هنرمندان و دانش پژوهان زیرشاخه‌های هنر است. فصلنامه هنرهای کاربردی با امید به گسترش روابط میان متخصصان هنر و سایر رشته‌ها، افزایش سطح آگاهی‌های علمی، توسعه دانش بنیادین حوزه‌های هنر پذیرای مقاله های پژوهشگران و استادان گرامی است. 


مقاله‌های ارسال شده به صورت دو سویه ناشناس داوری شده و پس از داوری و موافقت هیات تحریریه، چاپ خواهند شد. جهت ایجاد امکان دسترسی آسان و توسعه مرزهای دانش، نشریه هنرهای کاربردی امکان دسترسی آزاد و رایگان به تمامی مقاله‌ها را در وبگاه رسمی نشریه فراهم کرده است. 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-122 

مقاله پژوهشی

1. مطالعه نشانه‌شناسی پوشاک اقوام لرستان در تبیین هویت فرهنگی

صفحه 5-24

10.22075/aaj.2021.18791.1087

سهیلا نوراحمدی؛ وحید محمدی؛ مسعود محمدزاده


ابر واژگان