اهداف و چشم انداز

محورها:

نشریه هنرهای کاربردی با توجه به اهداف و چشم اندازهای نشریه و بهره گیری از دستاوردهای علمی، نوآورانه و اصیل پژوهشگران در جهت ارتقای سطح دانش های نوین در عرصه هنر به ویژه هنرهای کاربردی (گرافیک، طراحی لباس، طراحی صنعتی، عکاسی، نقاشی، مرمت اشیاء، مرمت بناهای تاریخی و طراحی و چاپ پارچه) در زمینه های زیر مقاله های علمی را منتشر می نماید.

-   تحلیل و طراحی محصولات

-   مدیریت بازار هنر و توسعه تبادلات تجاری هنر

-   دانش های تکنولوژیک، اجرا و ساخت آثار هنری

-   روش های پیشرفته و بهبود یافته عرصه تولید آثار هنری

-   تعیین و تبیین دانش و مدل های تولید و خلق آثار هنری

-   تبیین علوم و فنون کاربردی در عرصه هنر

-   شاخه های جدید دانش در زمینه های گوناگون هنر

-   تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن

-   بهره برداری از نظریات تحلیلی و روزآمد در جهت توسعه دانش اصیل و پایه

-   رشته ها و زمینه های گوناگون هنر معاصر

-   نقد و تحلیل دانش نوین عرصه رسانه و امکانات مجازی در تولید هنر جدید

-   زبان و بیان در هنر جدید به ویژه هنرهای تعاملی

-   علوم و هنرهای وابسته به محیط کالبد شهری

-   تزیینات معماری و ارتباط آن با کالبد

 

اهداف و چشم اندازها:

فصلنامه هنرهای کاربردی در سال 1391 به عنوان نشریه ای جوان در دانشکده هنر سمنان پایه گذاری شده است. این نشریه با استفاده از تجربه اساتید مجرب هنر و بهره وری از نیروهای جوان، به عنوان یک نشریه با رویکرد علمی – پژوهشی در زمینه هنر آغاز به فعالیت نموده است.

نشریه هنرهای کاربردی درنظر دارد تا با تکیه بر این زمینه، به عنوان یکی از اولین مجله ها در زمینه کاربرد هنر به فعالیت خود ادامه دهد. با توجه به عنوان و زمینه فعالیت نشریه هنرهای کاربردی، اعضاء هیئت تحریریه نشریه در نظر دارند تا:

به انتشار پژوهش های کاربردی در زمینه هنر بپردازند.

مقالات منتشر شده در نشریه، زمینه گسترش فعالیت های عملی و کاربردی در زمینه هنر را فراهم سازند.

نشریه بتواند به عنوان منبع معتبری جهت توسعه تجربه های جدید و نوین در زمینه هنرهای کاربردی عمل نماید. از این رو رویکرد نشریه چاپ مقاله هایی است که بیشتر مبتنی بر مفاهیم تجربی و عملی هنر هستند.

توسعه مبانی نظری هنر زمانی مورد توجه نشریه هنرهای کاربردی قرار می گیرد که بتواند به توسعه دانش عملی هنر در ایران کمک نماید.

با تکیه بر اهداف فوق، اعضاء هیئت تحریریه نشریه هنرهای کاربردی چشم اندازهای زیر را برای فصلنامه هنرهای کاربردی متصور هستند:

تبدیل نشریه به یک نشریه دو زبانه (فارسی و انگلیسی) در یک بازه زمانی3 ساله.

ثبت نشریه در سامانه های معتبر بین المللی در بازه زمانی3 ساله.