تماس با ما

نشانی دفتر نشریه: سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، دفتر نشریه هنرهای کاربردی

تلفن: 02331535320

ایمیل: aaj@semnan.ac.ir

وبسایت: https://aaj.semnan.ac.ir/

نویسندگان می توانند از طریق ایمیل نشریه و یا از طریق سامانه رسمی نشریه با ما در تماس باشند.


CAPTCHA Image