اخبار و اعلانات

فراخوان مقاله جهت شماره هشتم نشریه

 در آستانه انتشار شماره ششم نشریه، دوفصلنامه هنرهای کاربردی آماده پذیرش مقالات علمی – پژوهشی نویسندگان محترم جهت چاپ در شماره هفتم نشریه است. پژوهشگران بایستی مقاله های خود را درزمینه هنرهای کاربردی تنها از طریق سامانه نشریه  به دفتر نشریه هنرهای کاربردی ارسال نمایند. از پژوهشگران تقاضا می شود ضمن مطالعه بخش اهداف و چشم اندازهای نشریه مقالات پژوهشی خود را در راستای اهداف نشریه به دفتر نشریه هنرهای کاربردی ارسال نمایند. نشریه هنرهای کاربردی علاقه مند به دریافت پیشنهادها و نیز نظرکلیه صاحب نظران در جهت بهبود روند پژوهشی نشریه است. شایان ذکر ...

مطالعه بیشتر

فراخوان دریافت مقاله برای شماره ششم

در آستانه سومین سال فعالیت نشریه هنرهای کاربردی و در آستانه انتشار شماره ششم، دوفصلنامه هنرهای کاربردی آماده پذیرش مقالات علمی – پژوهشی نویسندگان محترم است. پژوهشگران می توانند مقاله های خود را درزمینه هنرهای کاربردی از طریق سامانه نشریه و همچنین آدرس پستی مندرج در وب سایت نشریه به دفتر نشریه هنرهای کاربردی ارسال نمایند. از پژوهشگران تقاضا می شود ضمن مطالعه بخش اهداف و چشم اندازهای نشریه مقالات پژوهشی خود را در راستای اهداف نشریه به دفتر نشریه هنرهای کاربردی ارسال نمایند. نشریه هنرهای کاربردی علاقه مند به دریافت پیشنهادها و نیز نظرکلیه صاحب ...

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله برای چاپ در شماره پنجم

    نشریه هنرهای کاربردی در راستای اهداف پژوهشی نشریه و در آستانه انتشار شماره پنجم، آماده پذیرش مقالات علمی – پژوهشی نویسندگان محترم است. پژوهشگران می توانند مقاله های خود را درزمینه هنرهای کاربردی و نیزعملکردگرا سازی تئوری های و نظریه های هنری از طریق سامانه نشریه و آدرس پستی مندرج در وب سایت نشریه به دفتر نشریه هنرهای کاربردی ارسال نمایند. شایان ذکر است نشریه هدف نشریه هنرهای کاربردی، گسترش دانش مرتبط بازمینه های کاربردی و نظری در حیطه هنرهای کاربردی است, بنابراین از پژوهشگران تقاضا می شود مقالات پژوهشی خود را در راستای اهداف نشریه ...

مطالعه بیشتر

نشریه هنرهای کاربردی به سوگ عضو هیئت تحریریه خود نشست.

  دکتر عبدالمجید حسینی راد صبح روز شنبه 17 خرداد ماه 1393 در تهران درگذشت. این هنرمندنقاش و عضو هیات علمی دانشگاه، به دلیل بیماری سرطان در یکی از بیمارستان های شهر تهران دارفانی را وداع گفت. او علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های مختلف،عضو گروه علمی همایش مجسمه سازی، گردهمایی بین المللی مکتب اول تهران، شورای سیاست گذاری و هیات انتخاب دومین نمایشگاه طراحی تهران، شورای سیاست گذاری و انتخاب نمایشگاه نگاه معنوی، شورای سیاست گذاری و انتخاب وداوری آثار سومین دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام وشورای علمی همایش بین‌المللی شاهنامه نگاری نیز بود.مدیریت ...

مطالعه بیشتر

انتشار شماره سوم نشریه هنرهای کاربردی

    شماره سوم دو فصلنامه هنرهای کاربردی مخصوص پاییز و زمستان 1392 منتشر شد. در این شماره مقاله هایی در زمینه های مختلف هنرهای کاربردی از جمله طراحی صنعتی، مرمت بناهای تاریخی، هندسه در هنر اسلامی، اقتصاد هنرهای صناعی و کاربردی منتشر شده است. علاقه مندان جهت آگاهی از متن مقاله ها می توانند به وب سایت نشریه به آدرس aaj.semnan.ac.ir مراجعه نموده و یا جهت تهیه نشریه با دفتر نشریه هنرهای کاربردی تماس حاصل نمایند.      

مطالعه بیشتر