نشریه هنرهای کاربردی به سوگ عضو هیئت تحریریه خود نشست.

 

دکتر عبدالمجید حسینی راد صبح روز شنبه 17 خرداد ماه 1393 در تهران درگذشت. این هنرمندنقاش و عضو هیات علمی دانشگاه، به دلیل بیماری سرطان در یکی از بیمارستان های شهر تهران دارفانی را وداع گفت.

او علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های مختلف،عضو گروه علمی همایش مجسمه سازی، گردهمایی بین المللی مکتب اول تهران، شورای سیاست گذاری و هیات انتخاب دومین نمایشگاه طراحی تهران، شورای سیاست گذاری و انتخاب نمایشگاه نگاه معنوی، شورای سیاست گذاری و انتخاب وداوری آثار سومین دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام وشورای علمی همایش بین‌المللی شاهنامه نگاری نیز بود.مدیریت کوتاه مدت موزه هنرهای معاصر تهران و همچنین فعالیت درحوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ازجمله فعالیت های دیگراین هنرمند ارزنده محسوب می شود. حسینی راد فعالیت های پژوهشی شایانی در زمینه هنراسلامی و نقاشی انجام داده است و جامعه هنری به سوگ یکی از اساتید سرشناس خودنشسته است. «خط و سایه‌ها»، «منظر نقاشی معاصر»، «از باروک تا سوررئالیسم»، «مبانی هنرهای تجسمی» و «یادنامه کمال‌الدین بهزاد» از تالیفات حسینی‌راد است.

اعضاء هیئت تحریریه نشریه هنرهای کاربردی فقدان این هنرمند والا و استاد عزیزرا به تمامی دانشگاهیان،جامعه هنری و خانواده ایشان تسلیت می گویند.