داوران

داوری نوشتار پژوهشگران نوعی امتیاز و اعتبار علمی به شمار می‌رود. هرچند این امر مسئولیتی ارزشمند و زمان‌بر می‌باشد. هیئت تحریریه نشریه هنرهای کاربردی از سوی نویسندگان و مخاطبان نشریه، قدردان زحمات و زمان داوران برای پذیرش این مسئولیت می‌باشند. در این نشریه، بررسی و داوری مقالات به صورت یک سو بسته می‌باشد. همچنین روند داوری مقالات در این نشریه، سریع و عادلانه در نظر گرفته شده تا کیفیت بالای مقاله های منتشر شده را تضمین نماید. داوران به تشخیص هیات تحریریه از میان افراد دارای تخصص بالا و توانایی در زمینه پژوهش انجام شده، انتخاب می‌شوند.

موارد اصلی در نظر گرفته شده توسط داوران به شرح زیر می‌باشد:

  • نوآوری و اصالت پژوهش
  • قابلیت اطمینان علمی و اثرگذاری در دانش
  • اضافه کردن جنبه های جدید به حوزه پژوهشی موجود
  • رعایت جنبه‌های اخلاق علمی و نشر
  • رعایت ساختار نگارش مقاله ارائه شده
  • اصالت و به روز بودن منابع ارجاع شده
  • نکات فنی
  • موارد نگارشی و املایی
  • کیفیت نتایج پژوهش و تکرارپذیری

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
. . بازارو اقتصاد هنر .
گلبرگ ابوترابیان رشته ها و زمینه های گوناگون هنر معاصر عضو علمی دانشگاه هنر شیراز
سحر اتحادمحکم مدیر گروه و رئیس مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هنر شیراز
رضوان احمدی پیام گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
حمیدرضا آریانفر تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن عضو هیأت علمی بنیاد ایران‌َشناسی
احسان آرمان تبیین علوم و فنون کاربردی در عرصه هنر فردیس، سه راه حافظیه خیابان شهید داوری، بعد از پیچ دهکده
احسان آرمان صنایع دستی
محمداسماعیل اسماعیلی جلودار هنر و هویت ملی و فرهنگی دانشگاه تهران
فریده آفرین رشته ها و زمینه های گوناگون هنر معاصر، نظریات تحلیلی و روزآمد در رابطه با هنر دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر ، دانشگاه سمنان
مهدی امرائی گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
سعید امیرحاجلو هنر و هویت ملی و فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس
سمیه باصری تکنولوژی جدید در تولید آثار هنری
ابراهیم باقری طالقانی تحلیل و طراحی محصولات گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
آزاده بهمنی پور تکنولوژی جدید در تولید آثار هنری، زبان و بیان در هنر هنرهای تعاملی، نظریات تحلیلی و روزآمد در رابطه با هنر، هنر و هویت ملی و فرهنگی
علی اکبر تقی پور
عابد تقوی تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران
حسین توفیقیان زبان و بیان در هنر هنرهای تعاملی داکترای باستانشناسی
وحید حیدری تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن، تزیینات معماری،فنون و تکنیک ها عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
حسام حسن زاده نظریات تحلیلی و روزآمد در رابطه با هنر دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
مهدی دوازده امامی تبیین علوم و فنون کاربردی در عرصه هنر دانشگاه اصفهان
نرگس ذاکر جعفری هنر و هویت ملی و فرهنگی دانشیار
حسین راعی تزیینات معماری،فنون و تکنیک ها هیات علمی مرمت میراث معماری و شهری
ابراهیم رایگانی هنرهای وابسته به محیط و کالبد شهری انتهای بلوار ادیب دوم، پردیس مرکزی دانشگاه نیشابور، گروه باستان شناسی، دکتر ابراهیم رایگانی
نجیبه رحمانی تبیین علوم و فنون کاربردی در عرصه هنر دانش آموخته دکترا پژوهش هنر، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
عباسعلی رضایی نیا گروه باستان شناسی دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
ناصر ساداتی گروه آموزشی صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
سارا سقائی تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن پژوهشگر آزاد
غلامرضا سماوی رشته ها و زمینه های گوناگون هنر معاصر نقاشی .دانشکده هنر دانشگاه سمنان .ایران
بیتا سودایی تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، تهران، ایران
حسین شجاعی قادیکلائی رشته ها و زمینه های گوناگون هنر معاصر
اکبر شریفی نیا زبان و بیان در هنر هنرهای تعاملی دکترای باستانشاسی
مریم شیروانی تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن، تزیینات معماری،فنون و تکنیک ها، نظریات تحلیلی و روزآمد در رابطه با هنر، هنرهای وابسته به محیط و کالبد شهری
مهناز شعبانی رشته ها و زمینه های گوناگون هنر معاصر، زبان و بیان در هنر هنرهای تعاملی، نظریات تحلیلی و روزآمد در رابطه با هنر، هنر و هویت ملی و فرهنگی عضو هیئت علمی گروه عکاسی دانشگاه سمنان
علیرضا صیاد دانش نوین در عرصه رسانه و تولید هنر مجازی سینما، دانشگاه هنر تهران، دانشکده سینما تاتر، تهران
امیرحسین صالحی گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی، دانشکده هنر ، معماری و شهر سازی، دانشگاه سمنان، سمنان
مهدی صحراگرد تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد
محسن طبسی تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن دانشگاه ازاد اسلامی مشهد
صغری ظروفچی بنیس گروه معماری ، دانشکده معماری شهرسازی ، دانشگاه سمنان ، سمنان ، ایران .
زهرا عباسی تبیین علوم و فنون کاربردی در عرصه هنر، تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن، تزیینات معماری،فنون و تکنیک ها، رشته ها و زمینه های گوناگون هنر معاصر، نظریات تحلیلی و روزآمد در رابطه با هنر، هنر و هویت ملی و فرهنگی
حسین عزیزی تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن هئیت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
حمید عزیزی تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن گروه باستان شناسی دانشگاه جیرفت
میثم علیئی خیابان شهید غفاری. نبش میدان سرباز. ساختمان آموزشی مجتمع آموزش عالی گناباد
میثم علیئی هنر و هویت ملی و فرهنگی استادیار باستان شناسی دانشگاه گناباد
مرتضی فرح بخش دانشجوی دکتری مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی، گروه مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه
فرزانه فرخ فر گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران
سید مجتبی قاضی میرسعید دانشگاه سمنان
افسانه قانی دانش نوین در عرصه رسانه و تولید هنر مجازی گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر ، دانشگاه شهر کرد، شهر کرد
هدا کاسپور کارشناس گرافیک
سامره کاظمی نظریات تحلیلی و روزآمد در رابطه با هنر گروه آموزشی هنر، دانشکده فی و حرفه ای دختران شریعتی، تهران، ایران
مریم کامیار هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجتبی کاویان تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن گروه مرمت بناهای تاریخی، دانشکده معماری، دانشگاه حکیم سبزواری
محسن کشاورز تبیین علوم و فنون کاربردی در عرصه هنر، تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن، تزیینات معماری،فنون و تکنیک ها، رشته ها و زمینه های گوناگون هنر معاصر
حسین کمندلو تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن دانشگاه سمنان
فتانه محمودی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
محمدصادق میرزاابوالقاسمی تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه شیراز. شیراز. ایران
بیتا مصباح نظریات تحلیلی و روزآمد در رابطه با هنر گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
گیتا مصباح گروه نقاشی/دانشکده هنرهای تجسمی/دانشگاه هنر شیراز/ایران
نادیا معقولی رشته ها و زمینه های گوناگون هنر معاصر استادیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
نادیا معقولی تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن، نظریات تحلیلی و روزآمد در رابطه با هنر استادیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
سعید مقیمی گروه معماری، عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سمنان
سید محمد مهرنیا گروه طراحی پارچه، دانشگاه سمنان، دانشکده هنر، سمنان
محسن ناصری هیئت علمی دانشگاه سمنان
مهسا ویسی هنر و هویت ملی و فرهنگی پژوهشکده تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی