داوران

داوری نوشتار پژوهشگران نوعی امتیاز و اعتبار علمی به شمار می‌رود. هرچند این امر مسئولیتی ارزشمند و زمان‌بر می‌باشد. هیئت تحریریه نشریه هنرهای کاربردی از سوی نویسندگان و مخاطبان نشریه، قدردان زحمات و زمان داوران برای پذیرش این مسئولیت می‌باشند. در این نشریه، بررسی و داوری مقالات به صورت یک سو بسته می‌باشد. همچنین روند داوری مقالات در این نشریه، سریع و عادلانه در نظر گرفته شده تا کیفیت بالای مقاله های منتشر شده را تضمین نماید. داوران به تشخیص هیات تحریریه از میان افراد دارای تخصص بالا و توانایی در زمینه پژوهش انجام شده، انتخاب می‌شوند.

موارد اصلی در نظر گرفته شده توسط داوران به شرح زیر می‌باشد:

  • نوآوری و اصالت پژوهش
  • قابلیت اطمینان علمی و اثرگذاری در دانش
  • اضافه کردن جنبه های جدید به حوزه پژوهشی موجود
  • رعایت جنبه‌های اخلاق علمی و نشر
  • رعایت ساختار نگارش مقاله ارائه شده
  • اصالت و به روز بودن منابع ارجاع شده
  • نکات فنی
  • موارد نگارشی و املایی
  • کیفیت نتایج پژوهش و تکرارپذیری

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
سحر اتحادمحکم مدیر گروه و رئیس مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هنر شیراز
احسان آرمان صنایع دستی
ابراهیم باقری طالقانی تحلیل و طراحی محصولات گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
علی اکبر تقی پور
وحید حیدری تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن، تزیینات معماری و ارتباط آن با کالبد عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
عباسعلی رضایی نیا گروه باستان شناسی دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
ناصر ساداتی گروه آموزشی صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
علیرضا صیاد نقد و تحلیل دانش نوین عرصه رسانه و امکانات مجازی در تولید هنر جدید سینما، دانشگاه هنر تهران، دانشکده سینما تاتر، تهران
امیرحسین صالحی گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی، دانشکده هنر ، معماری و شهر سازی، دانشگاه سمنان، سمنان
صغری ظروفچی بنیس گروه معماری ، دانشکده معماری شهرسازی ، دانشگاه سمنان ، سمنان ، ایران .
امیر عبدالحسینی بهره برداری از نظریات تحلیلی و روزآمد در جهت توسعه دانش اصیل و پایه، مدیریت بازار هنر و توسعه تبادلات تجاری هنر ارتباط تصویری، دانشگاه سوره، دانشکده هنر، مدرس مدعو
میثم علیئی خیابان شهید غفاری. نبش میدان سرباز. ساختمان آموزشی مجتمع آموزش عالی گناباد
مرتضی فرح بخش کرکان گروه مرمت و احیا بناهای تاریخی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
فرزانه فرخ فر گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران
سید مجتبی قاضی میرسعید دانشگاه سمنان
افسانه قانی نقد و تحلیل دانش نوین عرصه رسانه و امکانات مجازی در تولید هنر جدید گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر ، دانشگاه شهر کرد، شهر کرد
هدا کاسپور کارشناس گرافیک
سامره کاظمی بهره برداری از نظریات تحلیلی و روزآمد در جهت توسعه دانش اصیل و پایه گروه آموزشی هنر، دانشکده فی و حرفه ای دختران شریعتی، تهران، ایران
مریم کامیار هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فتانه محمودی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
بیتا مصباح بهره برداری از نظریات تحلیلی و روزآمد در جهت توسعه دانش اصیل و پایه گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
گیتا مصباح گروه نقاشی/دانشکده هنرهای تجسمی/دانشگاه هنر شیراز/ایران
نادیا معقولی رشته ها و زمینه های گوناگون هنر معاصر، روش های پیشرفته و بهبود یافته عرصه تولید آثار هنری استادیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
نادیا معقولی بهره برداری از نظریات تحلیلی و روزآمد در جهت توسعه دانش اصیل و پایه، تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن استادیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
سعید مقیمی گروه معماری، عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سمنان
سید محمد مهرنیا گروه طراحی پارچه، دانشگاه سمنان، دانشکده هنر، سمنان
محسن ناصری هیئت علمی دانشگاه سمنان