داوران

داوری نوشتار پژوهشگران نوعی امتیاز و اعتبار علمی به شمار می‌رود. هرچند این امر مسئولیتی ارزشمند و زمان‌بر می‌باشد. هیئت تحریریه نشریه هنرهای کاربردی از سوی نویسندگان و مخاطبان نشریه، قدردان زحمات و زمان داوران برای پذیرش این مسئولیت می‌باشند. در این نشریه، بررسی و داوری مقالات به صورت یک سو بسته می‌باشد. همچنین روند داوری مقالات در این نشریه، سریع و عادلانه در نظر گرفته شده تا کیفیت بالای مقاله های منتشر شده را تضمین نماید. داوران به تشخیص هیات تحریریه از میان افراد دارای تخصص بالا و توانایی در زمینه پژوهش انجام شده، انتخاب می‌شوند.

موارد اصلی در نظر گرفته شده توسط داوران به شرح زیر می‌باشد:

  • نوآوری و اصالت پژوهش
  • قابلیت اطمینان علمی و اثرگذاری در دانش
  • اضافه کردن جنبه های جدید به حوزه پژوهشی موجود
  • رعایت جنبه‌های اخلاق علمی و نشر
  • رعایت ساختار نگارش مقاله ارائه شده
  • اصالت و به روز بودن منابع ارجاع شده
  • نکات فنی
  • موارد نگارشی و املایی
  • کیفیت نتایج پژوهش و تکرارپذیری

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
گلبرگ ابوترابیان رشته ها و زمینه های گوناگون هنر معاصر عضو علمی دانشگاه هنر شیراز
سحر اتحادمحکم مدیر گروه و رئیس مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هنر شیراز
رضوان احمدی پیام گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
حمیدرضا آریانفر تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن عضو هیأت علمی بنیاد ایران‌َشناسی
احسان آرمان تبیین علوم و فنون کاربردی در عرصه هنر فردیس، سه راه حافظیه خیابان شهید داوری، بعد از پیچ دهکده
احسان آرمان صنایع دستی
محمداسماعیل اسماعیلی جلودار هنر و هویت ملی و فرهنگی دانشگاه تهران
فریده آفرین رشته ها و زمینه های گوناگون هنر معاصر، نظریات تحلیلی و روزآمد در رابطه با هنر دانش آموخته مقطع دکتری پژوهش هنر ، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر ، دانشگاه سمنان
سعید امیرحاجلو هنر و هویت ملی و فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس
سمیه باصری تکنولوژی جدید در تولید آثار هنری
ابراهیم باقری طالقانی تحلیل و طراحی محصولات گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
علی اکبر تقی پور
عابد تقوی تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران
حسین توفیقیان زبان و بیان در هنر هنرهای تعاملی داکترای باستانشناسی
وحید حیدری تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن، تزیینات معماری،فنون و تکنیک ها عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
حسام حسن زاده نظریات تحلیلی و روزآمد در رابطه با هنر دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
مهدی دوازده امامی تبیین علوم و فنون کاربردی در عرصه هنر دانشگاه اصفهان
حسین راعی تزیینات معماری،فنون و تکنیک ها هیات علمی مرمت میراث معماری و شهری
ابراهیم رایگانی هنرهای وابسته به محیط و کالبد شهری انتهای بلوار ادیب دوم، پردیس مرکزی دانشگاه نیشابور، گروه باستان شناسی، دکتر ابراهیم رایگانی
نجیبه رحمانی تبیین علوم و فنون کاربردی در عرصه هنر گروه ارتباط تصویری- دانشکده هنر-دانشگاه سمنان-شهر سمنان
عباسعلی رضایی نیا گروه باستان شناسی دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
ناصر ساداتی گروه آموزشی صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
سارا سقائی تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن پژوهشگر آزاد
غلامرضا سماوی رشته ها و زمینه های گوناگون هنر معاصر نقاشی .دانشکده هنر دانشگاه سمنان .ایران
بیتا سودایی تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، تهران، ایران
حسین شجاعی قادیکلائی رشته ها و زمینه های گوناگون هنر معاصر
اکبر شریفی نیا زبان و بیان در هنر هنرهای تعاملی دکترای باستانشاسی
علیرضا صیاد دانش نوین در عرصه رسانه و تولید هنر مجازی سینما، دانشگاه هنر تهران، دانشکده سینما تاتر، تهران
امیرحسین صالحی گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی، دانشکده هنر ، معماری و شهر سازی، دانشگاه سمنان، سمنان
مهدی صحراگرد تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد
محسن طبسی تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن دانشگاه ازاد اسلامی مشهد
صغری ظروفچی بنیس گروه معماری ، دانشکده معماری شهرسازی ، دانشگاه سمنان ، سمنان ، ایران .
امیر عبدالحسینی بازارو اقتصاد هنر، نظریات تحلیلی و روزآمد در رابطه با هنر ارتباط تصویری، دانشگاه سوره، دانشکده هنر، مدرس مدعو
حمید عزیزی تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن گروه باستان شناسی دانشگاه جیرفت
میثم علیئی خیابان شهید غفاری. نبش میدان سرباز. ساختمان آموزشی مجتمع آموزش عالی گناباد
میثم علیئی هنر و هویت ملی و فرهنگی استادیار باستان شناسی دانشگاه گناباد
مرتضی فرح بخش کرکان گروه مرمت و احیا بناهای تاریخی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
فرزانه فرخ فر گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران
سید مجتبی قاضی میرسعید دانشگاه سمنان
افسانه قانی دانش نوین در عرصه رسانه و تولید هنر مجازی گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر ، دانشگاه شهر کرد، شهر کرد
هدا کاسپور کارشناس گرافیک
سامره کاظمی نظریات تحلیلی و روزآمد در رابطه با هنر گروه آموزشی هنر، دانشکده فی و حرفه ای دختران شریعتی، تهران، ایران
مریم کامیار هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجتبی کاویان تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن گروه مرمت بناهای تاریخی، دانشکده معماری، دانشگاه حکیم سبزواری
حسین کمندلو تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن دانشگاه سمنان
فتانه محمودی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
محمدصادق میرزاابوالقاسمی تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن استادیار دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه شیراز، استان فارس.
بیتا مصباح نظریات تحلیلی و روزآمد در رابطه با هنر گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
گیتا مصباح گروه نقاشی/دانشکده هنرهای تجسمی/دانشگاه هنر شیراز/ایران
نادیا معقولی رشته ها و زمینه های گوناگون هنر معاصر استادیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
نادیا معقولی تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن، نظریات تحلیلی و روزآمد در رابطه با هنر استادیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
سعید مقیمی گروه معماری، عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سمنان
سید محمد مهرنیا گروه طراحی پارچه، دانشگاه سمنان، دانشکده هنر، سمنان
محسن ناصری هیئت علمی دانشگاه سمنان
مهسا ویسی هنر و هویت ملی و فرهنگی پژوهشکده تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی