داوران

داوری نوشتار پژوهشگران نوعی امتیاز و اعتبار علمی به شمار می‌رود. هرچند این امر مسئولیتی ارزشمند و زمان‌بر می‌باشد. هیئت تحریریه نشریه هنرهای کاربردی از سوی نویسندگان و مخاطبان نشریه، قدردان زحمات و زمان داوران برای پذیرش این مسئولیت می‌باشند. در این نشریه، بررسی و داوری مقالات به صورت یک سو بسته می‌باشد. همچنین روند داوری مقالات در این نشریه، سریع و عادلانه در نظر گرفته شده تا کیفیت بالای مقاله های منتشر شده را تضمین نماید. داوران به تشخیص هیات تحریریه از میان افراد دارای تخصص بالا و توانایی در زمینه پژوهش انجام شده، انتخاب می‌شوند.

موارد اصلی در نظر گرفته شده توسط داوران به شرح زیر می‌باشد:

  • نوآوری و اصالت پژوهش
  • قابلیت اطمینان علمی و اثرگذاری در دانش
  • اضافه کردن جنبه های جدید به حوزه پژوهشی موجود
  • رعایت جنبه‌های اخلاق علمی و نشر
  • رعایت ساختار نگارش مقاله ارائه شده
  • اصالت و به روز بودن منابع ارجاع شده
  • نکات فنی
  • موارد نگارشی و املایی
  • کیفیت نتایج پژوهش و تکرارپذیری

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سحر اتحادمحکم مدیر گروه و رئیس مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه هنر شیراز
احسان آرمان صنایع دستی
ابراهیم باقری طالقانی تحلیل و طراحی محصولات گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
علی اکبر تقی پور
ناصر ساداتی گروه آموزشی صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
علیرضا صیاد نقد و تحلیل دانش نوین عرصه رسانه و امکانات مجازی در تولید هنر جدید سینما، دانشگاه هنر تهران، دانشکده سینما تاتر، تهران
صغری ظروفچی بنیس گروه معماری ، دانشکده معماری شهرسازی ، دانشگاه سمنان ، سمنان ، ایران .
امیر عبدالحسینی بهره برداری از نظریات تحلیلی و روزآمد در جهت توسعه دانش اصیل و پایه، مدیریت بازار هنر و توسعه تبادلات تجاری هنر ارتباط تصویری، دانشگاه سوره، دانشکده هنر، مدرس مدعو
سید مجتبی قاضی میرسعید دانشگاه سمنان
بیتا مصباح تبیین علوم و فنون کاربردی در عرصه هنر استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
بیتا مصباح بهره برداری از نظریات تحلیلی و روزآمد در جهت توسعه دانش اصیل و پایه گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
گیتا مصباح گروه نقاشی/دانشکده هنرهای تجسمی/دانشگاه هنر شیراز/ایران
سید محمد مهرنیا گروه طراحی پارچه، دانشگاه سمنان، دانشکده هنر، سمنان