اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 75

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 27
تعداد مشاهده مقاله 19328
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 22626
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 50 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 32057 روز
درصد پذیرش 41 %