اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 163

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 68
تعداد مشاهده مقاله 52549
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 31969
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 59 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 153 روز
درصد پذیرش 44 %