اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 126

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 65
تعداد مشاهده مقاله 46644
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 29008
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 60 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 158 روز
درصد پذیرش 53 %