اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 78

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 32
تعداد مشاهده مقاله 20996
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 23649
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 69 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 112 روز
درصد پذیرش 45 %