انتشار شماره سوم نشریه هنرهای کاربردی

 

 

شماره سوم دو فصلنامه هنرهای کاربردی مخصوص پاییز و زمستان 1392 منتشر شد. در این شماره مقاله هایی در زمینه های مختلف هنرهای کاربردی از جمله طراحی صنعتی، مرمت بناهای تاریخی، هندسه در هنر اسلامی، اقتصاد هنرهای صناعی و کاربردی منتشر شده است. علاقه مندان جهت آگاهی از متن مقاله ها می توانند به وب سایت نشریه به آدرس aaj.semnan.ac.ir مراجعه نموده و یا جهت تهیه نشریه با دفتر نشریه هنرهای کاربردی تماس حاصل نمایند.