نقش و جایگاه قالی در زبان های جدید هنری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان

چکیده

بررسی و پژوهش در مورد نقش قالی در هنر معاصر از اهمیت شایانی برخوردار است. ایجاد سبک های هنری متعدد در دوران اخیر تحولاتی وسیع در اغلب هنرها ایجاد نموده و قالی نیز به عنوان یک هنر صنعت از این قاعده مستثنی نبوده است. در این پژوهش به بررسی نقش متفاوت قالی در هنر معاصر در ایران و سایر نقاط جهان در راستای پاسخ به این سوال که تحولات رخ داده در عصر حاضر چه تاثیری بر نقش و جایگاه آثار هنری چون قالی گذاشته و آیا این تاثیر در راستای تذکر و یادآوری این هنر سنتی در دوران اخیر بوده یا خیر پرداخته است. از آنجا که هدف اصلی  این مقاله بررسی کارکردها و نگرش های جدید نسبت به قالی در جهت پاسخ به سوالات تحقیق به وسیله تحلیل آثار هنرمندان معاصر می باشد، لذا نگاهی به ساختار جوامع معاصر که به تبع آن هنر این دوره را نیز تحت تاثیر قرار داده از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. پژوهش انجام شده با روش توصیفی- تحلیلی بوده و روش جمع آوری مطالب اسنادی می باشد. از نتایج حاصل از این پژوهش می توان اشاره کردکه قالی به عنوان یک هنر صنعت همواره جایگاه و کارکرد خود را به عنوان عنصری که به رفع نیازهای مادی و معنوی می پردازد حفظ کرده اما در کنار آن به واسطه تحولات و اعتلاء فکری هنرمندان معاصر با نگاهی موشکافانه برخی از کیفیات دیگر آن که در بستر سنت گرایی و در جهت حفظ قداست قالی نهان مانده بود شکوفا گردید. از طرفی باید در نظر داشت هنرمندان معاصر قالی را تحت عنوان مکتب هنرهای مفهومی به کار برده و مفاهیم حاصل از آن اغلب به معنی یادآوری این هنر صنعت نیست. چرا که در برخی موارد مفهوم مورد نظر هنرمند هیچ ارتباطی با مفهوم اصلی قالی ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Rug in Contemporary Art Works

نویسندگان [English]

  • Abbas Akbari 1
  • Mobina Zavvari 2
1 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Art, University of Kashan
2 M.A. Student, Faculty of Architecture and Art, University of Kashan
چکیده [English]

he study and search about rug in the contemporary art is very important. The styles of different arts in recent years create vast changes in arts; And the rug as an artistic industry is not an expeception. In this study the different roles of rug in the contemporary art of Iran and other parts of world is studied in order to reply  this question that what effects have the contemporary changes on the role of the rugs and carpets. And weather these effects influenced or arise the new usage of rugs. Therefor the main idea of this article is to reconsider the function and impact of rugs in the current era. The research method is descriptive-analytic and the data used are obtained by documentry methods. This research points out that the rug as an artistic industry never losts its function and positon which revolves physical and moral needs; But due to changes and mental exaltation contemporary artists have explicite look on some other quanlities to keep hidden values of rugs. In the other side it should be remembered that contemporary artists are habited to place the rug as the maine concept of contemporary art works and in most cases this concept is not to remember this industry as an art; because in most cases the concept of conteporary art works is not relevant to the artistical or aestical concepts relevent to the rug.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rug
  • Contemporary art
  • Artistic Language
  • Rug Developments