بررسی تاثیر گرافیک محیطی بر افزایش توسعه ی گردشگری شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، مدرس مدعو، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان

2 مربی، گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان

چکیده

گرافیک محیطی دربرگیرنده ی جاذبه های بصری یک شهر می باشد؛ شهر به واسطه ی گرافیک محیطی به تعادل بصری و زیبایی دست می یابد و مباحث مهم در گرافیک محیطی شامل هماهنگی با محیط شهری، زیبایی شناسی و هویتمندی است. هماهنگی اصل اولیه این حوزه، شهر را از آشفتگی بصری نجات می دهد،  وظیفه ی کلیدی گرافیک محیطی که با توجه به قواعد هنری  و در ارتباط با معماری شهری شکل می گیرد؛ اما آنچه برجاذبه ی گردشگری تاثیر به سزایی می گذارد زیبایی شناسی و هویتمندی است؛ این حوزه با اتکا بر اصول ساختاری هنر و رعایت استاندارهای زیباشناسی در گام اول و ایجاد خلاقیت و هویتمندی در گام دوم به وظایف اولیه خود و گسترش وظایف ثانویه ای رشد گردشگری شهری کمک می کند.
در این مقاله با تکیه بر زیبایی شناسی و هویتمندی گرافیک محیطی و معرفی نمونه های موفق جهانی در این حوزه به بررسی نقش تاثیرگذار آن بر افزایش گردشگری شهری پراخته می شود؛ در این راستا به روش توصیفی و تحلیلی  با استناد به روش اسنادی و سایت های معتبر به بررسی نمونه های موفق گرافیک محیطی جهان  و نقش سازنده ای آن در جذب گردشگر پرداخته شده است. از میان انواع گرافیک محیطی، مواردی مطالعه می شود که بیشتر نشان دهنده ای جنبه های زیبایی شناسی و هویتمندی باشند تا مواردی که جنبه تبلیغاتی این حوزه را برعهده دارند، مواردی چون مجسمه های شهری و نقاشی های دیواری که از حیث گردشگری دارای جاذبه هستند. نتیجه ی این پژوهش نشان می دهد که برخورد خلاقانه به همراه توجه به هویت ملی نه تنها بر جاذبه های شهری افزوده آن را در ذهن گردشگران داخلی و خارجی ماندگار می نماید و باعث توسعه ای گردشگری شهری می شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the Effects of Environmental Graphics on Enhancing the Development of Urban Tourism

نویسندگان [English]

  • NaJibeh Rahmani 1
  • Sara Shdrokh 2
1 M.A.,Graphics,Faculty of Art,Semnan University
2 Instructor,Faculty of Art,Graphic Department,Semnan University
چکیده [English]

     nvironmental graphics includes the visual attractions of a city; the city achieves the visual and beauty balance by the environmental graphics. The tasks of the environmental graphics are in the field of advertising and beautification of the city; the important topics of environmental graphics include the coordination with the urban environment, aesthetics and identification. The coordination, the first principle in this field will save the city from the visual disorder; the key task of the environmental graphics is formed according to the rules of the art and in relation to the architecture of the city; but the aesthetics and identification affect significantly the tourism attraction.
in this paper, relying on the aesthetics and identification of the environmental graphics and introducing the successful global examples in this field, the effective role of the environmental graphics for increasing the urban tourism is studied. In this regard, relying on the library resources and authentic sites, the successful examples of the environmental graphics in the world and their constructive role in attracting the tourists have been investigated by a descriptive and analytical method. Among the different kinds of the environmental graphics, the cases that are more indicative of the aesthetics and identification aspects, such as the urban sculptures and wall paintings that are attractive from the tourism viewpoint are studied instead of the cases which show the propagandistic aspect in this field. The result of this study shows that the innovative approach with considering the national identity not only increase the urban attractions but also cause to remain in the minds of domestic and foreign tourists permanently and develop the urban tourism.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Graphics
  • Urban Tourism
  • Urban Sculpture
  • Environmental art