نشانه شناسی تصویری نقش مار در آثار احمد نادعلیان بر اساس دیدگاه پیرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد ارتباط ‌تصویری

چکیده

"مار" یکی از بحث برانگیزترین جانوران سمبلیک است که با عمق فرهنگ و تمدن بشر پیوند خورده و در اساطیر بسیاری از اقوام و ملل به صور گوناگون مطرح می شود. در ایران نیز این جانور حجم بسیار بالایی از نقوش را به خود اختصاص داده است. چنین به نظر می رسد که این نقش، مفهوم خاصی با خود داشته، نماد واقع می شده و با مذهب و باورهای مردم نیز پیوند داشته است. همین نکته هنرمندان را متوجه این نقش کهن کرده و باعث شده بسیاری از آنان از نقش مار در شکل گیری آثار خود بهره بگیرند. یکی از هنرمندانی که این نماد باستانی کهن را مورد استفاده قرار داده است "احمد نادعلیان" می باشد. بسیاری از نمادهایی که او بکار می گیرد و نقش می زند از اسطوره های باستانی و آئین های تمدن های پیش از اسلام برگرفته شده اند. آثار احمد نادعلیان غالبا نمادگرا هستند کارهای او ملهم از اساطیر باستان، نشانه های صور فلکی و موضوعات نمادین هستند که با تفسیر و شیوه جدیدی ارائه شده اند. این هنرمند قائل به ایجاد پلی بین نمادهای باستانی و رسانه های نو (جدید) بین هنر عامه و هنر عقلانی می باشد. او هنر خواص را به میان عوام و مردم عادی می برد و سعی می کند چنین هنری را برای آنان قابل فهم سازد و از طرف دیگر مفاهیم و اعتقادات موجود در میان عوام را برای هنری که به خواص نشان می‌دهد به نمایش می گذارد. در بسیاری از طراحی ها، نقاشی ها، حجاری ها و ترکیب های سنگی او، باروری و آفرینش موضوع اصلی هستند. این پژوهش بر آن است به بررسی نشانه شناسی تصویری نقش مار در آثار این هنرمند بپردازد.
 

کلیدواژه‌ها