اهداف و عوامل موثر در نورپردازی منظر شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی,گروه معماری، دانشکده هنر،دانشگاه سمنان

چکیده

مهم ترین راه های ارتباطی انسان با محیط اطراف را حواس پنجگانه تشکیل می دهد و بین حواس ، بینایی از اهمیت زیادی برخوردار است. بخش اعظم اطلاعات پیرامونی هرفردشامل مواردی می شود که دیده میشوند. از نقطه نظر روانی، چگونگی حضور نور در محیط نقش بسیار تعیین کننده ای در چگونگی کنش ها و واکنش ها دارد و از همین روست که شناخت نور و چگونگی نورپردازی می تواند منجر به برخوردی آگاهانه در طراحی محیط زندگی انسان ها شود. تاثیرات نور روز همیشه بوسیله معماران مورد ملاحظه قرار گرفته است. با توجه به کم شدن تاثیرات پویایی بصری نور طبیعی روز، در شب می توان با نورپردازی و کنترل جهت، شدت و رنگ نور، خصوصیات منظر شهری را نشان داد.
در این مقاله سعی بر آن است که با آشنایی بر ضرورت وجود نور به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر منظر شهری، به بررسی و بیان اصول نورپردازی پرداخته شود. امروزه نورپردازی که تعریف کننده هویت و منظر شهر در شب است، باعث کاهش حوادث، تصادفات، جرایم، بزه کاری و افزایش جذابیت، زمان فعالیت، امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی شهری می شود. در بسیاری از شهرهای مهم دنیا مدیران شهری با بهره گیری از نظر مشاوران نورپردازی و با اجرای برنامه های متعدد در حال ایجاد ارتباط بین مردم، نور و محیط شهری هستند و یک نگرش اجتماعی به نورپردازی شهری را دنبال می کنند. نورپردازی شهری محدوده ای عملکردی است که هنوز علی رغم پیشرفت های انجام شده از قابلیت های مهم و تاثیر گذاری برخوردار است که باید به آنها پرداخته شود. هدف اصلی پژوهش بیان اهمیت نور و نورپردازی و چگونگی نورپردازی در منظر شهری میباشد. مهم ترین دست یافته های این مطالعه در ابتدا مبانی و مفاهیم مرتبط با نور و نورپردازی، سپس اهداف و عوامل موثر در نورپردازی منظر شهری خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Methods and Principals of Lightening in Urban Design

نویسنده [English]

  • Hoda Alavi Tabari
چکیده [English]

    The most important way for making communication for humans is his five senses. So in between these senses, the ability of sight is really important because mainly most of the information’s anybody can make is gained through his sight. According to psychological phenomena’s presence of light can directly affect the actions and reactions. Therefore the light has the highest influence on human environments. The architects have always studied the influence of day light. During the night, artificial light should control the direction and the intensity of lightening.
In most cities the city administrators consult the lighting designers in order to gain the highest capacity of urban usage. This is obviously accepted that the urban lightening is a social-cultural modality in a city. The social life of a city is really dependent to its’ lightening. That’s the main reason in having a social point while designing the lightening in city. The landscape of a city becomes recognized through its lightings.
This article is basically introducing light as the main part of the urban design. The research tries to find the principals for lighting design which can make the identity for a city during the night. True and scientific design of light highly leads to high decrees of accidents, crimes and increase in city-attraction, night lifetime and high urban life. The aim of this research is to suggest ideas, solutions, methods and principals in lighting design.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape
  • light
  • lightening
  • lighting Design