خوانش منظره ی کوه های بهاری زئو بو جو منظره نگار دوره سونگ با تاکید بر مکتب گشتالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه پژوهش هنر، پردیس دانشگاه آزاد کیش، کیش، ایران

2 استاد،گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران

چکیده

اصول کلی مکتب گشتالت، به معنای «کل واحد» توسط گروهی از روانشناسان آلمانی نیمه اول سده 20 میلادی تدوین گردیده است. این دیدگاه مبنی بر نظریه های مربوط به چگونگی سازماندهی بیننده ازمجموعه عنصرهای دیداری ساده است که وقتی طبق قانون های مشخص به کاربرده می شود،به صورت گروه هایی درقالب یک مجموعه ی واحدتعریف شده و به کلیت نظام ادراک دیداری می انجامد.
پویش و رواج این نوع مطالعه در عرصه ی هنرهای تجسمی با نام (رودلف آرنهایم) نظریه پرداز و روان شناس هنر گره خورده است. مقاله ی پیش رو بر اساس اصل ساده سازی نظریه ی «ادراک دیداری» مکتب گشتالت، به روایت «رودلف آرنهایم»، به بررسی و تحلیل نقاشی های دوره سونگ می پردازد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی  انجام و اطلاعات به روش اسنادی جمع آوری شده است و با بهره گیری از خوانش منظره ی کوه های بهاری زئو بو جو منظره نگار دوره سونگ به عنوان نمونه ی مستند در نقاشی های این دوره از سلسله چین با این هدف انجام می گیرد که در عین برجسته سازی عنصرهای اصلی نقاشی در این دوره، چگونگی بازشناسی مولفه های تصویری در تجسم مفهوم واحد را مورد بررسی قرار دهد.
در مجموع با مقایسه ی 7 قسمت مقاله با یکدیگر می توان به گشتالت یعنی یگانگی شکل آثار و تفکیک فضاهای اصلی تابلوها پی برد. در مجموع با این نتیجه ی حاصل شده، می توان گفت یکی از دلایل توفیقات این نگاره، علاوه بر جنبه های رازآمیز بودن و موضوع مهم آن در حوزه هنرهای مراقبه ی چین، پیروی نسبتا بالای آن از اصول ادراک دیداری گشتالت است که برای درک بهتر به مخاطب کمک می کنند. در واقع می توان به طور خلاصه چنین بیان کرد که استفاده از گشتالت های مشابهت در رنگ، اصل مجاورت از نوع نزدیکی لبه و تماس و هم پوشانی، اصل تداوم، اصل تکمیل و یکپارچگی و اصل سرنوشت مشترک با برخورداری از پراگنانس های قوی به توفیق بصری فوق العاده نگاره مورد بحث کمک قابل توجهی کرده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reading the Landscape of the Spring Mountains of Zo Bo Joo, a Landscape of the Sung period, with Emphasis on the Gestalt

نویسندگان [English]

  • Zahra Arab 1
  • Abolghasem Dadvar 2
  • Tahmineh Javidsokhan 1
1 PhD student in Art Research, Kish Azad University, Iran
2 Professor , Faculty of Arts, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The general principles of the Gestalt school, meaning "whole unit", were formulated by a group of German psychologists in the first half of the 20th century. This view is based on theories of how the viewer is organized from a set of simple visual elements that, when applied according to specific rules, are defined as groups in a single set and lead to the whole system of visual perception.
The dynamics of this type of study in the field of visual arts are tied to the name of Rudolf Arnheim, a theorist and psychologist of art. The present article examines and analyzes the paintings of the Song period based on the principle of simplification of Gestalt school theory of "visual perception" narrated by Rudolf Arnheim. This article has been done by descriptive-analytical method and information has been collected by library method. The aim is to examine how to recognize the visual components in the visualization of a single concept, while highlighting the main elements of painting in this period.
In total, by comparing the 7 parts of the article with each other, we can understand the Gestalt, ie the unity of the shape of the works and the separation of the main spaces of the paintings. Overall, with this result, it can be said that one of the reasons for the success of this painting, in addition to its mysterious aspects and its important subject in the field of Chinese meditation arts, is its relatively high adherence to Gestalt visual perception principles for better understanding. They help the audience. In fact, it can be summarized that the use of similar gestalts in color, the principle of proximity of the type of proximity of edge and contact and overlap, the principle of continuity, the principle of completion and integration and the principle of common destiny with strong prognosis to succeed. The extraordinary visuals of the painting in question have contributed significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Painting
  • Song period
  • Gestalt school
  • Visual perception
  • Landscape