تبیین زمینه های شکل گیری پوسترهای تایپوگرافی بعد از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ارتباط تصویری، دانشگاه هنرتهران، تهران، ایران

چکیده

پوسترهای تایپوگرافی بعد از انقلاب اسلامی به دلیل ظرفیت های بیانی در انطباق یافتن و شکل پذیری در ساختارهای متکثر به عنوان مهمترین رویکرد تصویری در طراحی گرافیک ایران مطرح شد. فرایند شکل گیری این جریان فارغ از ارزش های زیبایی شناسی آن تابع شرایط و تحولات فرهنگی و اجتماعی بوده که در بستر آن موجب ظهور و تداوم تایپوگرافی فراتر از مقوله طراحی گرافیک به شکلی از جریان هنر معاصر گردید. بعد از دهه هفتاد شمسی با نوسازی جامعه و تغییرات کلان محیطی به تحولات گسترده در وجوه مختلف اجتماعی منتهی شد و علاوه بر تاثیر بر شکل گیری و فعالیت بسیاری از جریان های فرهنگی و هنری، ابعاد نوین و ساختارشکنانه را در طراحی گرافیک ایران رقم زد که بارزترین وجه آن در ظهور پوسترهای تایپوگرافی است.

در این راستا این پژوهش در نظر دارد عوامل گرایش طراحی گرافیک ایران به طراحی پوسترهای تایپوگرافی بعد از انقلاب اسلامی را بررسی نماید. هدف این پژوهش، مطالعه نقش عوامل محیطی به عنوان بستر شکل گیری پوسترهای تایپوگرافی و شناخت عوامل درون صنفی در توسعه و گسترش این جریان است. روش پژوهش مبتنی بر تبیین تاریخی و اهداف کاربردی است و بررسی فرایند شکل‌گیری پوسترهای تایپوگرافی بر نقاط عطف تاریخی متمرکز شده است. در این روش اسناد و مستندات گذشته مطالعه شده و ارزشیابی واحدهای تحلیل به عنوان شاخص‌های پژوهش مورد تاکید قرار می‌گیرد. بررسی ها نشان می دهد که بستر محیطی و تغییرات فرهنگی زمینه ظهور تایپوگرافی فارسی در طراحی جلد کتاب‌های سیاسی و دینی در نیمه دهه هفتاد را فراهم آورد و در دهه هشتاد جامعه طراحان گرافیک نیز با تشکیل گروه‌های هنری، برپایی نمایشگاه، چاپ کتاب، کارگاه‌های آموزشی، سخنرانی‌ها و کسب جوایز و همچنین حمایت‌های نهادی در برگزاری نمایشگاه ها، شرایط لازم برای سوق یافتن طراحی گرافیک ایران به سمت طراحی پوستر تایپوگرافی را رقم زدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain the formation of typographic posters after the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • baharam hamidi
  • Kamran Afshar Mohajer
Associate Professor, Faculty of Visual Communication, University of Arts, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Typographic posters after the Islamic Revolution were considered as the most important visual approach in graphic design in Iran due to their expressive capacities in adaptation and ductility in multiple structures. The process of formation of this movement, regardless of its aesthetic values, is subject to cultural and social conditions and developments, in the context of which typography emerged and continued beyond the category of graphic design as a form of contemporary art.After the seventies, with the modernization of society and macro-environmental changes, it led to extensive changes in various aspects of society. In addition to influencing the formation and activity of many cultural and artistic currents, it has created new and deconstructive dimensions in Iranian graphic design, the most obvious aspect of which is the emergence of typographic posters.In this regard, this study intends to examine the factors of Iranian graphic design tendency to design typographic posters after the Islamic Revolution. The purpose of this study is to study the role of environmental factors as a basis for the formation of typographic posters and to identify the factors within the union in the development and expansion of this trend. The research method is based on historical explanation and practical goals, and the study of the process of forming typographic posters is focused on historical milestones. In this method, past documents are studied and the evaluation of analysis units is emphasized as research indicators. Studies show that the environmental context and cultural changes paved the way for the emergence of Persian typography in the design of the cover of political and religious books in the mid-seventies. And in the eighties, the graphic designers community formed the necessary conditions for the graphic design of Iran to design typographic posters by forming art groups, setting up exhibitions, publishing books, training workshops, lectures and winning awards, as well as institutional support in holding exhibitions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typographic posters
  • Islamic Revolution
  • Graphic Design
  • Environmental factors