مطالعه تحلیلی طراحی لباس مفهومی و مدرن با الهام از معماری پارامتریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته طراحی پارچه و لباس ، موسسه غیر انتفاعی کمال الملک نوشهر ، نوشهر ، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی نساجی و پوشاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

3 دانشگاه آزاد ساری. دانشکده فنی و مهندسی. گروه معماری

چکیده

امروزه در عصر پست مدرن، رابطه بین معماری و لباس شکل آشکارتری به خود گرفته است. تزئین و آرایش، جزء لاینفک معماری معاصر است و در این بین، نقوش هندسی به عنوان بخشی از این تزئینات با خاصیت پارامتریک، کارآیی و پتانسیل بالا می توانند در خلق طرحهای نوین و انحصاری در طراحی آرایه های لباس بکار گرفته شوند. یکی از چالشهای معماری اسلامی معاصر، عدم گفتمان بین رویکردهای سنتی و مدرن برای خلق هندسه و شکلهای جدید است. از این حیث مساله پژوهش حاضر معطوف به این نکته است که ضرورت استفاده از دانش امروز با در نظر گرفتن ارزشهای معماری معاصر – اسلامی برای خلق فرم و فضای بهینه، امری اجتناب ناپذیر است. لذا این پژوهش با هدف دستیابی به طراحی جدید به واسطه نقوش هندسی با الهام از نمای ساختمانهایی با معماری معاصر در طراحی لباس انجام گرفته است و بر مبنای فرضیه اصلی وجود ارتباط میان شاخصه های معماری پارامتریک و طراحی لباس مدرن، ارائه گردیده است. جهت نیل به این مهم، در این مقاله ضمن اشاره به انواع شاخصه های معماری پارامتریک و به واسطه گستره عظیم این طرحها، لباسهایی براساس معماری پارامتریک طراحی و به روش تحلیلی و توصیفی مورد سنجش و تحلیل قرار گرفت. سپس در نمونه، با استفاده از نرم افزار طراحی سه بعدی راینو و گرس هاپر به عنوان افزونه های پارامتریک متناسب به جهت آرایه های لباس ارائه شود و از چاپگر سه بعدی مناسب به عنوان فناوری کارآمد با امکانات اجرایی بالا در خلق آرایههای پوشاک به عنوان ابزار ساخت استفاده گردد. نتایج بررسی ها نشان داد که نقوش هندسی معماری این قابلیت را دارند که با الهام از پارامترهای آنها از طریق نرم افزارها و چاپگرهای سه بعدی بتواند به نقوش متنوع، نوین و همسو با دنیای مدرن امروزی به طور خلاقانه ای در طراحی لباس و ملزومات آن بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical study of Parametric Architectural Characteristics and its Application in Conceptual and Modern Clothing Design

نویسندگان [English]

  • Narges Nohekhanbaygi 1
  • Vahid Mohammadi 2
  • Masoud Nikoobayan 3
1 M.A. Textile & Cloth Design Department,, Kamal-ol-Molk University Nowshahr, Nowshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department Textile& Cloth Engineering, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Ghaemshahr, Iran
3 Department of Architecture, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.
چکیده [English]


What we observe in the modern world is the existence of technology and the combination of technology, knowledge and various concepts around us. And also one of the effects is observable in the field of cloth designing. Nowaday, the relation between architecture and clothing has more obsevable configuration in the post-modern era and some topics are studied by researchers and each one of them have justified the matter to some extent. Decorating and arranging are inseparable items of the contemporary architecture, and among all of them, Geometric patterns can be used on the clothing array design as the parts of these decorations with Parametric property, efficency and high potential to create unique and modern patterns. The aim of the present study is conducted to acheive the new design with geometric patterns Inspired by buildings with contemporary architecture for cloth designing due to show a perspective of relation between fashion and architecture. In order to cunduct this matter, in the present study, clothes based on parametric architecture are designed meanwhile reffering to different characteristics of parametric architecture and are cunducted under analytical and descriptive method due to the wide range of these designs, and then in the sample, using the 3D designing doftwares such as Rhino and Grasshopper the arrays of clothes are presented as the suitable parametric plugins and the siuitable 3D printer is used as the efficient thechnology with high executive possibilities in order to create clothes arrays. The results showed that diverse architecture geometric patterns are capable to be used to create modern, diverse and favorable patterns of modern world, with inspiration of parameters through softwares and 3D printers.If we want to have a definition of clothing design in the modern world today, we have to use other sciences such as electricity and mechanics. Chemistry is also mentioned. Because this category must be addressed using all the modern sciences in the world

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Designing
  • Parametric
  • Modernclothing