بررسی و مقایسه سرپوش زنان عیلام باستان با نمونه های معاصر در منطقه ی غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، پژوهشکده تاریخ ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران، ایران.

چکیده

تاریخ پوشاک بخشی از فرهنگ و تمدن ایرانی است که در تمامی ادوار تاریخی قابل تامل و تحلیل است و پوشاندن تمام بدن در تمام دوران­های تاریخی ایران باستان کاملاً رایج بوده است. از جمله این پوشش­ها، پوشش سر یا به عبارتی سرپوش است.  داده­های باستان­شناسی برجای مانده از دوران­های مختلف نشان از مدارکی هستند که می­توان ریشه­های عمیق و اصیل برخی جزییات فرهنگی رایج امروزی را در آن­ها یافت. براساس این شواهد در ایران باستان، زنان در دوره­های گوناگون تاریخی و نیز طبقات مختلف اجتماعی پوشیده با چادر یا سایر اشکال پوشش سر مانند کلاه یا دستار بوده­اند و پوشاندن سر، فرهنگی رایج چه در میان زنان و چه در میان مردان بوده است. مسئله اصلی در پژوهش پیش رو بررسی و تحلیل سرپوش زنان دوره عیلام باستان در قیاس با سرپوش زنان منطقه در دوره معاصر است. هدف از انجام این پژوهش بررسی ریشه و قدمت این نوع پوشش سر براساس داده های باستان­شناسی است. در این مقاله تلاش شده به این پرسش پاسخ داده شود که چه ارتباطی میان سرپوش رایج بر سر زنان منطقه غرب ایران با داده­های باستان­شناسی از دوره عیلامی در این منطقه می­توان یافت. نتایج بررسی حاکی از آن است که استفاده از سرپوش در بین زنان این منطقه سابقه­ای چند هزاره ساله دارد و نمونه­های بررسی شده در این پژوهش با برخی از انواع سرپوش­های رایج کنونی قرابت و نزدیکی دارند. در مقاله حاضر گردآوری داده­ ها از طریق مطالعات اسنادی انجام شده و نتایج از طریق تحلیل توضیف تاریخی ارائه شده­اند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study and Comparison of Ancient Elamite Women's Cap with Contemporary Examples in the Western Region

نویسنده [English]

  • Mahsa Veisi
Assistant professor, Department of History of Iran, Institute for Humanities and Cultural Studies. Tehran, Iran.
چکیده [English]

The history of clothing is a part of Iranian culture and civilization that can be considered and analyzed in all historical periods. Covering the whole body has been quite common in all historical periods of ancient Iran. One of these covers is the head covering, or in other words, the cap. Cultural roots can be found based on archaeological data. According to this evidence, in ancient Iran, women in different historical periods as well as different social classes wore chadors or other forms of head covering such as hats or headscarves. And covering the head has been a common culture among both women and men. In the present study, the women's cap of the ancient Elam has been studied and analyzed in comparison with the women's cap of this region in the contemporary period. The purpose of this study is to investigate the origins and antiquity of this type of head covering based on archaeological data. This article tries to answer the question of what connection can be found between the common head covering on women in the western region of Iran and archaeological data from the Elamite period in this region. The results of the study indicate that the use of caps among women in this area has a history of five thousand years and the samples studied in this study are similar to some of the current types of caps. In the present paper, data collection has been done through library studies and the results have been presented through historical descriptive analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cap
  • Women
  • Ancient Elam
  • Archaeological Data