مطالعه قابلیتهای الیاف به مثابه متریال در هنر چیدمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه تصویرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

2 دانش آموخته نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

چکیده

در میان تنوع بی‌سابقه استفاده از متریالهای مختلف در هنر معاصر، الیاف توانسته خود را به عنوان شاخه‌ای از هنر پست مدرن مطرح کند. تولید اثر هنری با الیاف از اهمیت و پیشینه‌ای غنی در تمامی فرهنگ‌های جهان برخوردار است. با این حال تا پیش از عصر معاصر، استفاده از این متریالِ هنری، تنها در بستر صنایع دستی و هنرهای کاربردی امکان‌پذیر بودو جزء هنرهای زیبا به‌شمار نمی‌آمد. در ابتدای قرن بیستم با شکل‌گیری رویکردهای پست‌مدرن، گروهی از هنرمندان زن در آمریکا در برابر این نوع تقسیم‌بندی‌ها ایستادند و فعالیت‌های ایشان منجر به آن شد تا این متریال هنری به عنوان بخشی از هنرهای زیبا شناخته شده و به موزه‌های هنرهای جدید راه یابد. با توجه به این تغییر پارادایم، این مقاله در نظر دارد به این پرسش پاسخ دهد که دوخت و الیاف چه قابلیت‌هایی برای ارائه در حوزه هنرهای تجسمی از جمله هنر چیدمان دارند؟ و این ویژگی‌ها چگونه می توانند مؤلفه‌های پست‌مدرن را بازتاب می‌دهند؟ این نوشتار با هدف رسیدن به قابلیتهای منحصربه فرد الیاف در حوزه هنر معاصر به تحلیل آثار چند بانوی هنرمند مطرح در این حوزه می‌پردازد و تلاش می‌کند مؤلفه‌های پست‌مدرن را در آثار ایشان بازخوانی کند. این تحقیق از نوع کیفی و به شیوه توصیفی_ تحلیلی بوده و جمع‌آوری اطلاعات در آن به روش کتابخانه‌ای و مطالعه اسنادی است. نتیجه حاصل از تحقیق نشانگر آن است که با برداشتن چارچوب‌های از پیش‌تعیین شده، دریچه‌ای جدید از قابلیتهای الیاف در دسترس هنرمندان قرار گرفته که سبب خلق آثاری متنوع شده که سبقه‌ای مستقیم در گذشته و هنرهای صناعی ندارد. از مهم‌ترین این ویژگی‌ها می‌توان به بیانگری منحصربه‌فرد، امکان ارائه و چیدمان آثار در قالب هنر محیطی، قابلیت برقراری ارتباط لمسی، حضور اثر بدون واسطه برای عموم مردم و نیز امکان ورود مخاطب به اثر و ادارک بی‌واسطه اثر هنری توسط بیننده را برشمرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the capabilities of fibers as a material in the installation art

نویسندگان [English]

  • Somayeh Ramezanmahi 1
  • Azimeh Dezashibi 2
1 Assistant Professor, Department of Illustration, Faculty of Art, Soore University, Tehran, Iran
2 Graduated in painting, Faculty of Arts, Soore University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Among the unprecedented diversity of the use of different materials in contemporary art, fibers have been able to present themselves as a branch of postmodern art. Producing artwork with fibers is important and has a rich history in all world cultures. However, until the modern era, the use of this artistic material was only possible in the context of handicrafts and applied arts and was not considered a part of fine arts. At the beginning of the 20th century, with the formation of postmodern approaches, a group of female artists in America stood against this type of division, and their activities led to this artistic material being recognized as a part of fine arts and entering new art museums. Considering this paradigm shift, this paper intends to answer the question of what capabilities sewing and fibers offer in visual arts, including installation art. And how can these features reflect postmodern components? To reach the unique capabilities of fibers in contemporary art, this article analyzes the works of several famous female artists in this field and tries to read the postmodern elements in their works. This research is of a qualitative type and descriptive-analytical, and the collection of information in it is by library method and document study. The result of the research shows that by removing the predetermined frameworks, a new window of the capabilities of fibers has been made available to artists, which has led to the creation of diverse works that have no direct precedent in the past and artificial arts. The most important of these features is the unique expression, the possibility of presenting and arranging the works in the form of installation art, the ability to communicate by touch, the presence of the work without intermediaries for the general public, and the possibility of the audience entering the work and the direct perception of the work of art by the viewer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fiber art
  • contemporary art
  • visual arts
  • installation art
  • sewing