تحلیل مولفه‌های شاخص شهر اراک جهت طراحی هویت بصری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی،گروه آموزشی گرافیک ،دانشکده هنر دانشگاه اراک،اراک، ایران

10.22075/aaj.2024.33037.1202

چکیده

امروزه شهرها مانند محصولات، خدمات و رویدادها جهت معرفی و متمایز نمودن خود از سایرین نیازمند طراحی هویت بصری هستند. شهر اراک از شاخص‌ترین شهرهای صنعتی ایران و یکی از مراکز مهم در حوزه اقتصاد کشور است که صاحبان صنایع و کسب ‌وکارهای مختلف داخلی و خارجی مدام در آن تردد دارند و در شاه‌راه مواصلاتی کشور واقع گردیده است. این شهر فاقد هویت بصری است و با توجه به این شرایط، مسئله اساسی این پژوهش لزوم ایجاد هویت بصری برای شهری با ویژگی‌های یاد شده و شناسایی عوامل و مولفه‌های است که قابلیت به‌کار گیری جهت طراحی هویت بصری را دارا هستند.پژوهش حاضر به تحلیل مولفه‌های شهر اراک پرداخته و رسیدن به مولفه‌های شاخص جهت استفاده در طراحی هویت بصری از مهم‌ترین اهداف این پژوهش به شمار می‌رود.
در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوه‌های تحقیق مرور متون، منابع و اسناد تصویری در بستر مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شده است.
مولفه‌های سازنده هویت شهری (مولفه‌های اقتصادی، مولفه‌های اجتماعی-فرهنگی، مولفه‌های کالبدی-فضایی و مولفه‌های محیطی-اکولوژیک) هستند، این مولفه‌ها طراح را درشکل‌گیری هویت بصری شهر هدایت می‌نمایند. توجه به مولفه‌های شاخص در طراحی هویت بصری از یافته‌های این پژوهش است.
براساس یافته‌ها این پژوهش، ضمن تاکید بر این مسئله که طراحی هویت بصری برای شهر اراک بسیار ضروری است. از بین مولفه‌های هویتی شاخص‌ترین آن‌ها که مولفه‌های اقتصادی با تاکید بر مقوله صنعت است، باید جهت طراحی هویت بصری شهر اراک انتخاب شود و در کنار آن می‌توان از مولفه‌های اجتماعی-فرهنگی (با تاکید بر مشاهیری چون امیرکبیر و یا تاکید بر مقوله فرهنگ و هنر شهر) یا از مولفه‌های کالبدی و فضایی (با تاکید بر بناهای سنتی و تاریخی چون بازار اراک، حمام چهارفصل و...) جهت جذابیت بیش‌تر در نقش و رنگ بهره‌ برد. ایجاد هویت بصری برای این شهر از طریق پرداختن به این مولفه‌ها امکان پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Index Components of Arak City to Design Visual Identity

نویسنده [English]

  • Ehsan Moradi Senjani
Instructor, Graphic Design Department, Faculty of Art, Arak University. Arark .Iran
چکیده [English]

Problem statement: Today, cities, such as products, services and events, need to design a visual urban identity in order to introduce and distinguish themselves from others. The city of Arak is one of the most prominent industrial cities of Iran and one of the important centers in the field of economy (industry) of the country, where the owners of various domestic and foreign industries and businesses constantly visit it, and it is located on the country's transportation highway. This city lacks a visual identity and according to these conditions, the basic issue of this research is the need to create a visual identity for a city with the mentioned characteristics and to identify factors and components that can be used to design a visual identity.
Purpose: The present research analyzes the components of Arak city and reaching the key components for use in visual identity design is one of the most important goals of this research.
Research method: In this research, the descriptive-analytical research method and the methods of reviewing texts, sources and visual documents have been used in the context of library studies.
Findings: There are components of urban identity (economic components, socio-cultural components, physical-spatial components and environmental-ecological components), which we have neglected, these components guide the designer in forming the visual identity of the city. Paying attention to the index components in visual identity design is one of the findings of this research.
Conclusion: Based on the findings of this research, while emphasizing the issue that visual identity design is very necessary for the city of Arak. Among the identity components, the most significant ones, which are the economic components with an emphasis on the industry category, should be selected for the design of the visual identity of Arak city, and next to it, social and cultural components (with an emphasis on celebrities such as Amir Kabir or an emphasis on the city's culture and art category) Or use physical and spatial components (with emphasis on traditional and historical buildings such as Arak Bazaar, four-season bath, etc.) for more attractiveness in pattern and color. It is possible to create a visual identity for this city by addressing these components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity
  • urban identity
  • visual identity
  • Arak