سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

در حال حاضر امکان اشتراک نشریه وجود ندارد. علاقه  مندان جهت تهیه نشریه می توانند با دفتر نشریه به آدرس زیر مکاتبه نموده و یا با تلفن زیرتماس برقرار نمایند:

سمنان –کیلومتر 16 جاده دامغان- دانشگاه سمنان- پردیس هنر- دفتر نشریه هنرهای کاربردی

تلفن تماس:   3321445 – 0233