کلیدواژه‌ها = تحولات قالی
نقش و جایگاه قالی در زبان های جدید هنری

دوره 04، ششم، شهریور 1394، صفحه 45-55

10.22075/aaj.2015.2592

عباس اکبری؛ مبینا زواری