کلیدواژه‌ها = سفال نیشابور
بررسی تکنیک لعاب پاشیده درسفالینه های ایران و چین

دوره 03، چهارم، شهریور 1393، صفحه 5-14

10.22075/aaj.2014.372

احسان هژبری؛ عباس اکبری