کلیدواژه‌ها = قاجاریان
بررسی نقشمایه های جانوری در قالی ترکمن

دوره 03، چهارم، شهریور 1393، صفحه 39-50

10.22075/aaj.2014.378

فرانک کبیری؛ پریسا امیرحاجلو