کلیدواژه‌ها = محیط زیست
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

دوره 04، ششم، شهریور 1394، صفحه 55-62

10.22075/aaj.2015.2593

حبیب الله رمضان زاده؛ علیرضا مولائی؛ علی محمّد مولائی