تعداد مقالات: 39
-24. بررسی تکنیک لعاب پاشیده درسفالینه های ایران و چین

دوره 03، چهارم، تابستان 1393، صفحه 5-14

10.22075/aaj.2014.372

احسان هژبری؛ عباس اکبری


-23. بررسی تطابق صوت و تصویر در نقالی و نقاشی قهوه خانه ای

دوره 03، پنجم، زمستان 1393، صفحه 5-12

10.22075/aaj.2015.382

زهرا طوبایی؛ مریم کامیار


-21. رشد کیفی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی(نمونه موردی خیابان احمد آباد مشهد)

دوره 04، هفتم، زمستان 1394، صفحه 5-14

10.22075/aaj.2016.2594

مسعود علیمردانی؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ طلیعه افهمی


-19. مطالعه نشانه‌شناسی پوشاک اقوام لرستان در تبیین هویت فرهنگی

دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه 5-24

10.22075/aaj.2021.18791.1087

سهیلا نوراحمدی؛ وحید محمدی؛ مسعود محمدزاده


-18. تحول شکل در مهرهای متأخر اسلامی

دوره 03، پنجم، زمستان 1393، صفحه 13-20

10.22075/aaj.2015.417

محمدصادق میرزاابوالقاسمی


-17. بررسی عملکردی سازة آبیِ چغازنبیل

دوره 03، چهارم، تابستان 1393، صفحه 15-24

10.22075/aaj.2014.373

وحید حیدری؛ هومان مقدادیان؛ صادق پرتانی؛ هادی جهان آبادیان؛ بابک امین پور


-3. بررسی نقشمایه های جانوری در قالی ترکمن

دوره 03، چهارم، تابستان 1393، صفحه 39-50

10.22075/aaj.2014.378

فرانک کبیری؛ پریسا امیرحاجلو


-2. نقش و جایگاه قالی در زبان های جدید هنری

دوره 04، ششم، تابستان 1394، صفحه 45-55

10.22075/aaj.2015.2592

عباس اکبری؛ مبینا زواری