دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

پوشش به مثابۀ هویتی برساخته (مطالعۀ موردی: ناصرالدین شاه قاجار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22075/aaj.2021.24325.1114

سید محمد مهرنیا؛ ندا آشوری


بررسی و تحلیل ویژگیهای کاربردی و فنی پل‌بند عضُدی(امیر) بر روی رودخانه کُر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22075/aaj.2023.31750.1192

هادی صفامنصوری


سیر تحول کالبدی نوش آباد از سکونتگاه نخستین تا شهر امروزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22075/aaj.2023.27389.1154

وحید حیدری؛ حامد دارایی بافی


بررسی میزان تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری با استفاده از روش ارزیابی طرح-فرایند-نتایج (مطالعه موردی: طرح تفصیلی منطقه 10 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22075/aaj.2022.27091.1151

سید مجتبی قاضی میرسعید؛ راضیه آقا عمو؛ عیسی دادرسی سیسی


تاثیر اقلیم بر معماری زمینه گرا در معماری روستایی نواحی کوهستانی(نمونه موردی :روستای قلعه بالا شاهرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22075/aaj.2021.21428.1097

سعید مقیمی؛ لیلا صبری