نویسنده = کسری کتاب اللهی
معاشرت در محلات معاصر ایران برمبنای سبک زندگی اسلامی (نمونه‌ موردی: 3 محله در شهر سنندج)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401

10.22075/aaj.2022.25288.1121

کسری کتاب اللهی؛ آزیتا بلالی اسکوئی؛ مرتضی میرغلامی


ادراک مبادی ورودی شهرها از منظر تفاوت‌های جنسیتی کاربران (نمونه موردی: حد ورودی شهر سنندج- محور همدان)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 51-71

10.22075/aaj.2021.5686

مرتضی میرغلامی؛ کسری کتاب اللهی؛ مهوش آزادی؛ آزیتا بلالی اسکویی