نویسنده = ������������ ������������������
بررسی و تحلیل هنر ابورجینال‌های استرالیایی،با رویکرد نظریه کارکردگرایی مالینوفسکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.22075/aaj.2022.24117.1109

تهمینه جاودسخن؛ ابوالقاسم دادور؛ زهرا عرب