کلیدواژه‌ها = قالی
تعداد مقالات: 2
1. نقش و جایگاه قالی در زبان های جدید هنری

دوره 04، ششم، تابستان 1394، صفحه 45-55

10.22075/aaj.2015.2592

عباس اکبری؛ مبینا زواری


2. بررسی نقشمایه های جانوری در قالی ترکمن

دوره 03، چهارم، تابستان 1393، صفحه 39-50

10.22075/aaj.2014.378

فرانک کبیری؛ پریسا امیرحاجلو