نویسنده = زهرا عرب
پارادایم‌های کاربردی در پژوهش هنر (اپیستمولوژی، آنتولوژی، متدولوژی)

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 20-34

10.22075/aaj.2023.26739.1143

تهمینه جاودسخن؛ ابوالفضل داودی رکن‌آبادی؛ زهرا عرب


خوانش منظره ی کوه های بهاری زئو بو جو منظره نگار دوره سونگ با تاکید بر مکتب گشتالت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 5-18

10.22075/aaj.2021.5683

زهرا عرب؛ ابوالقاسم دادور؛ تهمینه جاودسخن