دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

پوشش به مثابۀ هویتی برساخته (مطالعۀ موردی: ناصرالدین شاه قاجار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22075/aaj.2021.24325.1114

سید محمد مهرنیا؛ ندا آشوری


بررسی و تحلیل ویژگیهای کاربردی و فنی پل‌بند عضُدی(امیر) بر روی رودخانه کُر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22075/aaj.2023.31750.1192

هادی صفامنصوری


سیر تحول کالبدی نوش آباد از سکونتگاه نخستین تا شهر امروزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22075/aaj.2023.27389.1154

وحید حیدری؛ حامد دارایی بافی


بررسی میزان تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری با استفاده از روش ارزیابی طرح-فرایند-نتایج (مطالعه موردی: طرح تفصیلی منطقه 10 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22075/aaj.2022.27091.1151

سید مجتبی قاضی میرسعید؛ راضیه آقا عمو؛ عیسی دادرسی سیسی


تاثیر اقلیم بر معماری زمینه گرا در معماری روستایی نواحی کوهستانی(نمونه موردی :روستای قلعه بالا شاهرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22075/aaj.2021.21428.1097

سعید مقیمی؛ لیلا صبری


تحلیلی بر گفتمان‌اعتراضی گرافیتی‌شهر نیویورک در دهه 1970 و 1980 میلادی (نظریه ارنستو لاکلا و شانتال موفه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22075/aaj.2024.32928.1197

نجیبه رحمانی؛ حمیده محمودزاده


بررسی تاثیرات رویکرد طراحی کاربرمحور در طراحی محصوالت اداری با استفاده از پارامترهای زیبایی شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22075/aaj.2024.32731.1196

ثمین کریمی؛ محمدحسین شوکت پور