موضوعات = تحلیل و طراحی محصولات
بررسی تاثیرات رویکرد طراحی کاربرمحور در طراحی محصوالت اداری با استفاده از پارامترهای زیبایی شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22075/aaj.2024.32731.1196

ثمین کریمی؛ محمدحسین شوکت پور


تاثیر نقش حقوق مالکیت فکری در خلاقیت طراحان لباس

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 46-57

10.22075/aaj.2023.27937.1161

علیرضا حسین پور کاسگری؛ مریم سیاری


مطالعه تحلیلی طراحی لباس مفهومی و مدرن با الهام از معماری پارامتریک

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400

10.22075/aaj.2022.25801.1127

نرگس نوحه خوان بایگی؛ وحید محمدی؛ مسعود نیکوبیان