دوره و شماره: دوره 03، چهارم، شهریور 1393، صفحه 5-88 
بررسی عملکردی سازة آبیِ چغازنبیل

صفحه 15-24

10.22075/aaj.2014.373

وحید حیدری؛ هومان مقدادیان؛ صادق پرتانی؛ هادی جهان آبادیان؛ بابک امین پور