موضوعات = تبیین علوم و فنون کاربردی در عرصه هنر
پارادایم‌های کاربردی در پژوهش هنر (اپیستمولوژی، آنتولوژی، متدولوژی)

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 20-34

10.22075/aaj.2023.26739.1143

تهمینه جاودسخن؛ ابوالفضل داودی رکن‌آبادی؛ زهرا عرب


تاثیر نقش حقوق مالکیت فکری در خلاقیت طراحان لباس

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 46-57

10.22075/aaj.2023.27937.1161

علیرضا حسین پور کاسگری؛ مریم سیاری


خوانش منظره ی کوه های بهاری زئو بو جو منظره نگار دوره سونگ با تاکید بر مکتب گشتالت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 5-18

10.22075/aaj.2021.5683

زهرا عرب؛ ابوالقاسم دادور؛ تهمینه جاودسخن


نشانه‌شناسی صورت‌های فلکی سفالینه‌های قالبی محوطه اسلامی شادیاخ

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 92-107

10.22075/aaj.2021.5865

فرشید مسیح‌نیا؛ عباس شیخی؛ حسن باصفا؛ محمدصادق داوری