موضوعات = تحلیل کاربردی آثار و اشیاء تاریخی کهن
بررسی و تحلیل ویژگیهای کاربردی و فنی پل‌بند عضُدی(امیر) بر روی رودخانه کُر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22075/aaj.2023.31750.1192

هادی صفامنصوری


سیر تحول کالبدی نوش آباد از سکونتگاه نخستین تا شهر امروزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22075/aaj.2023.27389.1154

وحید حیدری؛ حامد دارایی بافی


مقایسه گونه‌شناسانة آبریزهای فلزی دسته‌دار دوره پیشامغولی و دوره صفوی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 37-50

10.22075/aaj.2023.31104.1182

زهرا زاده ایمانیان پور نجف آبادی؛ داوود شادلو


مطالعه تحلیلی پیه‌سوزهای فلزی باغ ـ موزه هرندی کرمان

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 69-88

10.22075/aaj.2023.30147.1173

سارا سقائی؛ رضا ریاحیان؛ سحر توکلی


بررسی تحلیلی و ساختارشناسی تزیینات در خالصی در موزه آستان قدس رضوی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 19-36

10.22075/aaj.2021.5684

مهدی محمدزاده؛ زینب مرادیان قوجه بگلو


نشانه‌شناسی صورت‌های فلکی سفالینه‌های قالبی محوطه اسلامی شادیاخ

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 92-107

10.22075/aaj.2021.5865

فرشید مسیح‌نیا؛ عباس شیخی؛ حسن باصفا؛ محمدصادق داوری