موضوعات = هنرهای وابسته به محیط و کالبد شهری
بازخوانی سیر تحولات تاریخی-کالبدی کوچه برق (واقع در بافت تاریخی قزوین)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 89-105

10.22075/aaj.2023.31024.1180

سیده فاطمه طالبی؛ اصغر محمدمرادی؛ سجاد موذن


معاشرت در محلات معاصر ایران برمبنای سبک زندگی اسلامی (نمونه‌ موردی: 3 محله در شهر سنندج)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 87-103

10.22075/aaj.2022.25288.1121

کسری کتاب اللهی؛ آزیتا بلالی اسکوئی؛ مرتضی میرغلامی


ادراک مبادی ورودی شهرها از منظر تفاوت‌های جنسیتی کاربران (نمونه موردی: حد ورودی شهر سنندج- محور همدان)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 51-71

10.22075/aaj.2021.5686

مرتضی میرغلامی؛ کسری کتاب اللهی؛ مهوش آزادی؛ آزیتا بلالی اسکویی