موضوعات = رشته ها و زمینه های گوناگون هنر معاصر
مطالعه قابلیتهای الیاف به مثابه متریال در هنر چیدمان

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 6-19

10.22075/aaj.2023.30090.1172

سمیه رمضان ماهی؛ عظیمه دزاشیبی


ضرورت پرورش طراحان صنایع دستی در آموزش عالی

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 53-68

10.22075/aaj.2023.31052.1181

حسین نوروزی قره قشلاق؛ سمیه صالحی؛ حجت اله رشادی