موضوعات = هنر و هویت ملی و فرهنگی
تحلیلی بر گفتمان‌اعتراضی گرافیتی‌شهر نیویورک در دهه 1970 و 1980 میلادی (نظریه ارنستو لاکلا و شانتال موفه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22075/aaj.2024.32928.1197

نجیبه رحمانی؛ حمیده محمودزاده


مطالعه نشانه‌شناسی پوشاک اقوام لرستان در تبیین هویت فرهنگی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 5-24

10.22075/aaj.2021.18791.1087

سهیلا نوراحمدی؛ وحید محمدی؛ مسعود محمدزاده