بازخوانی سیر تحولات تاریخی-کالبدی کوچه برق (واقع در بافت تاریخی قزوین)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 89-105

10.22075/aaj.2023.31024.1180

سیده فاطمه طالبی؛ اصغر محمدمرادی؛ سجاد موذن


پوشش به مثابۀ هویتی برساخته (مطالعۀ موردی: ناصرالدین شاه قاجار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22075/aaj.2021.24325.1114

سید محمد مهرنیا؛ ندا آشوری


بررسی و تحلیل ویژگیهای کاربردی و فنی پل‌بند عضُدی(امیر) بر روی رودخانه کُر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22075/aaj.2023.31750.1192

هادی صفامنصوری


سیر تحول کالبدی نوش آباد از سکونتگاه نخستین تا شهر امروزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22075/aaj.2023.27389.1154

وحید حیدری؛ حامد دارایی بافی


بررسی میزان تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری با استفاده از روش ارزیابی طرح-فرایند-نتایج (مطالعه موردی: طرح تفصیلی منطقه 10 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22075/aaj.2022.27091.1151

سید مجتبی قاضی میرسعید؛ راضیه آقا عمو؛ عیسی دادرسی سیسی


تاثیر اقلیم بر معماری زمینه گرا در معماری روستایی نواحی کوهستانی(نمونه موردی :روستای قلعه بالا شاهرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22075/aaj.2021.21428.1097

سعید مقیمی؛ لیلا صبری


ارتقاء کیفیت زیست پذیری در بافت‌های تاریخی شهری مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر سمنان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1402

10.22075/aaj.2022.22844.1101

سید مجتبی قاضی میرسعید؛ کیانا اعتمادی؛ فاطمه رضوانی