مطالعه تحلیلی طراحی لباس مفهومی و مدرن با الهام از معماری پارامتریک

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400

10.22075/aaj.2022.25801.1127

نرگس نوحه خوان بایگی؛ وحید محمدی؛ مسعود نیکوبیان


بررسی نقشمایه های جانوری در قالی ترکمن

دوره 03، چهارم، شهریور 1393، صفحه 39-50

10.22075/aaj.2014.378

فرانک کبیری؛ پریسا امیرحاجلو


نقش و جایگاه قالی در زبان های جدید هنری

دوره 04، ششم، شهریور 1394، صفحه 45-55

10.22075/aaj.2015.2592

عباس اکبری؛ مبینا زواری


ادراک مبادی ورودی شهرها از منظر تفاوت‌های جنسیتی کاربران (نمونه موردی: حد ورودی شهر سنندج- محور همدان)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 51-71

10.22075/aaj.2021.5686

مرتضی میرغلامی؛ کسری کتاب اللهی؛ مهوش آزادی؛ آزیتا بلالی اسکویی


حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

دوره 04، ششم، شهریور 1394، صفحه 55-62

10.22075/aaj.2015.2593

حبیب الله رمضان زاده؛ علیرضا مولائی؛ علی محمّد مولائی


سکوت، سکون و حرکت در میدان مشق

دوره 03، چهارم، شهریور 1393، صفحه 59-71

10.22075/aaj.2014.380

علی رنگچیان


نشانه‌شناسی صورت‌های فلکی سفالینه‌های قالبی محوطه اسلامی شادیاخ

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 92-107

10.22075/aaj.2021.5865

فرشید مسیح‌نیا؛ عباس شیخی؛ حسن باصفا؛ محمدصادق داوری