تعداد مقالات: 45

1. بررسی تکنیک لعاب پاشیده درسفالینه های ایران و چین

دوره 03، چهارم، تابستان 1393، صفحه 5-14

10.22075/aaj.2014.372

احسان هژبری؛ عباس اکبری


2. بررسی تطابق صوت و تصویر در نقالی و نقاشی قهوه خانه ای

دوره 03، پنجم، زمستان 1393، صفحه 5-12

10.22075/aaj.2015.382

زهرا طوبایی؛ مریم کامیار


4. رشد کیفی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی(نمونه موردی خیابان احمد آباد مشهد)

دوره 04، هفتم، زمستان 1394، صفحه 5-14

10.22075/aaj.2016.2594

مسعود علیمردانی؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ طلیعه افهمی


6. مطالعه نشانه‌شناسی پوشاک اقوام لرستان در تبیین هویت فرهنگی

دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه 5-24

10.22075/aaj.2021.18791.1087

سهیلا نوراحمدی؛ وحید محمدی؛ مسعود محمدزاده


7. خوانش منظره ی کوه های بهاری زئو بو جو منظره نگار دوره سونگ با تاکید بر مکتب گشتالت

دوره 1، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 5-18

10.22075/aaj.2021.5683

زهرا عرب؛ ابوالقاسم دادور؛ تهمینه جاودسخن


8. تحول شکل در مهرهای متأخر اسلامی

دوره 03، پنجم، زمستان 1393، صفحه 13-20

10.22075/aaj.2015.417

محمدصادق میرزاابوالقاسمی


9. بررسی عملکردی سازة آبیِ چغازنبیل

دوره 03، چهارم، تابستان 1393، صفحه 15-24

10.22075/aaj.2014.373

وحید حیدری؛ هومان مقدادیان؛ صادق پرتانی؛ هادی جهان آبادیان؛ بابک امین پور


13. بررسی تحلیلی و ساختارشناسی تزیینات در خالصی در موزه آستان قدس رضوی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 19-36

10.22075/aaj.2021.5684

مهدی محمدزاده؛ زینب مرادیان قوجه بگلو


25. بررسی نقشمایه های جانوری در قالی ترکمن

دوره 03، چهارم، تابستان 1393، صفحه 39-50

10.22075/aaj.2014.378

فرانک کبیری؛ پریسا امیرحاجلو