بررسی تکنیک لعاب پاشیده درسفالینه های ایران و چین

دوره 03، چهارم، شهریور 1393، صفحه 5-14

10.22075/aaj.2014.372

احسان هژبری؛ عباس اکبری


رشد کیفی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی(نمونه موردی خیابان احمد آباد مشهد)

دوره 04، هفتم، اسفند 1394، صفحه 5-14

10.22075/aaj.2016.2594

مسعود علیمردانی؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ طلیعه افهمی


مطالعه نشانه‌شناسی پوشاک اقوام لرستان در تبیین هویت فرهنگی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 5-24

10.22075/aaj.2021.18791.1087

سهیلا نوراحمدی؛ وحید محمدی؛ مسعود محمدزاده


خوانش منظره ی کوه های بهاری زئو بو جو منظره نگار دوره سونگ با تاکید بر مکتب گشتالت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 5-18

10.22075/aaj.2021.5683

زهرا عرب؛ ابوالقاسم دادور؛ تهمینه جاودسخن


مطالعه قابلیتهای الیاف به مثابه متریال در هنر چیدمان

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 6-19

10.22075/aaj.2023.30090.1172

سمیه رمضان ماهی؛ عظیمه دزاشیبی


تحول شکل در مهرهای متأخر اسلامی

دوره 03، پنجم، اسفند 1393، صفحه 13-20

10.22075/aaj.2015.417

محمدصادق میرزاابوالقاسمی


بررسی عملکردی سازة آبیِ چغازنبیل

دوره 03، چهارم، شهریور 1393، صفحه 15-24

10.22075/aaj.2014.373

وحید حیدری؛ هومان مقدادیان؛ صادق پرتانی؛ هادی جهان آبادیان؛ بابک امین پور


بررسی تحلیلی و ساختارشناسی تزیینات در خالصی در موزه آستان قدس رضوی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 19-36

10.22075/aaj.2021.5684

مهدی محمدزاده؛ زینب مرادیان قوجه بگلو


پارادایم‌های کاربردی در پژوهش هنر (اپیستمولوژی، آنتولوژی، متدولوژی)

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 20-34

10.22075/aaj.2023.26739.1143

تهمینه جاودسخن؛ ابوالفضل داودی رکن‌آبادی؛ زهرا عرب