تعداد مقالات: 33
1. بررسی تکنیک لعاب پاشیده درسفالینه های ایران و چین

دوره 3، چهارم، تابستان 1393، صفحه 5-14

احسان هژبری؛ عباس اکبری


2. بررسی تطابق صوت و تصویر در نقالی و نقاشی قهوه خانه ای

دوره 3، پنجم، زمستان 1393، صفحه 5-12

زهرا طوبایی؛ مریم کامیار


4. رشد کیفی فضای شهری به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعی(نمونه موردی خیابان احمد آباد مشهد)

دوره 4، هفتم، زمستان 1394، صفحه 5-14

مسعود علیمردانی؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ طلیعه افهمی


5. تمثیل در عرفان اسلامی(و تأثیر آن در نگارۀ سلامان و ابسال هفت‌اورنگ جامی)

دوره 5، هشتم، زمستان 1395، صفحه 5-14

حسنعلی پورمند؛ مرضیه حکیم جوادی


6. تحول شکل در مهرهای متأخر اسلامی

دوره 3، پنجم، زمستان 1393، صفحه 13-20

محمدصادق میرزاابوالقاسمی


7. بررسی عملکردی سازة آبیِ چغازنبیل

دوره 3، چهارم، تابستان 1393، صفحه 15-24

وحید حیدری؛ هومان مقدادیان؛ صادق پرتانی؛ هادی جهان آبادیان؛ بابک امین پور


15. بررسی تاثیر بیان طنز در تبلیغات تجاری

دوره 4، ششم، تابستان 1394، صفحه 35-45

فریماه فاطمی


19. بررسی نقشمایه های جانوری در قالی ترکمن

دوره 3، چهارم، تابستان 1393، صفحه 39-50

فرانک کبیری؛ پریسا امیرحاجلو


20. نقش و جایگاه قالی در زبان های جدید هنری

دوره 4، ششم، تابستان 1394، صفحه 45-55

عباس اکبری؛ مبینا زواری


25. حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

دوره 4، ششم، تابستان 1394، صفحه 55-62

حبیب الله رمضان زاده؛ علیرضا مولائی؛ علی محمّد مولائی